Dienst zondag 7 juli 9:30 uur Bevestiging Ambtsdragers
Voorganger           
: Ds. H.J.P. De Pater, Nieuwegein
Organist                  : Mariëlle van den Broek
Koster                      : Jan Vuijk
Uitgangscollecte  : Onderhouds en Restauratiefonds

Dienst zondag 14 juli 9:30 uur
Voorganger           
:M. De Bruin, Pastoraal werker GK ’s-Gravenmoer
Organist                  : Corry Hakkert
Koster                      : Piet Wijnberg
Uitgangscollecte  : Instandhouding predikantsplaats

Bij de dienst:
Bij deze diensten heten ds. De Borst, ds. De Pater en Mw. De Bruin. We wensen elkaar een goede voorbereiding op het heilig avondmaal dat op 30 juni zal worden gevierd. Voor de dienst van 7 juli wensen wij Arie van Harselaar een goede voorbereiding. Voor alle diensten wensen we elkaar een gezegende dienst.
Livestream en kerkomroep:
De kerkdiensten zijn thuis te volgen via livestream en via de kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Verantwoording Diaconie:
In de maand april en mei heeft Diaconie diverse giften ontvangen tijdens bezoeken van de HVD entijdens het afgeven van het bloemetje voor de verjaardagen. Tevens zijn er vele collecten bedragen ontvangen. Het totaal van april bedraagt € 165,00 en mei € 205,00.In april en mei waren er de volgende collectes:
14 april Werelddiaconaat, Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien;
28 april Werelddiaconaat, Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat.
5 mei Oekraïne, steun voor inwoners en ontheemden;
19 mei Pinksterzendingscollecte GZB, in elk Thais dorp een kerk.
Aan al deze doelen is inmiddels een bedrag overgemaakt.
Hartelijk dank voor al uw giften.
Gouden Huwelijksjubileum:
Op donderdag 4 juli hopen Arie en Diny Schiedon (Bolderik 10 SC) hun gouden bruiloft te vieren. We wensen ze een fijne dag toe samen met hun gezin. Op 7 juli zullen we hun noemen in onze voorbede.
Bevestiging ds. C Schreuder:
We zijn met PG Waalwijk dankbaar voor het feit dat zij op zondag 7 juli een nieuwe dominee mogen bevestigen. Op zondagmiddag zal ds. C. Schreuder worden verbonden aan PG Waalwijk. Wij heten hem welkom in de PGML en in de werkgemeenschap en wensen hem Gods zegen toe over zijn werk in PG Waalwijk. Bij de bevestiging van ds. Schreuder zal Waspik ambtelijk vertegenwoordigd zijn.
Pastoraat:
Voor pastorale bijstand kunt u contact opnemen met diaken Ria Vuijk (0416 313451 of 0612310947) of ouderling Marry Molenaar (0627379047).
Kopij Voetius in de vakantie:
Let op de vakantieperiode begint weer. De volgende twee edities van de Voetius komen om de drie weken uit, dus lever uw kopij op tijd aan.
Kopij Voetius:
Om het verzamelen en verwerken van de kopij werkbaar te maken voor de werkende kerkenraadsleden willen we graag dat u de kopij uiterlijk zaterdagavond aanlevert. U kunt uw kopij sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Kopij Voetius. Bij voorbaat dank hiervoor.
Tenslotte:
Namens de kerkenraad, Thomas Hanckmann