Dienst zondag 9 juni 9:30         
Voorganger            
: Ds. M. Luteijn, Vuren
Organist                   : C. Hakkert
Koster                       : E, van den Broek

Bij de dienst:
Bij deze dienst heten we ds. Luteijn welkom. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Livestream en kerkomroep:
De kerkdiensten zijn thuis te volgen via livestream en via de kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Verantwoording KRM:
Ontvangen via bank enveloppe en collecte zak
Collecte II   € 242,50
Onderh. & Rest Fonds  € 73,58
Instandh. Pr. plaats  € 45,30
Orgelfonds  € 100,62
Via bezoekdame € 5 en € 20

Hartelijk dank voor alle giften.
Gemeenteavond 19 juni:
ds. De Jong en de kerkenraad zijn druk bezig met het maken van de profielschetsen van de gemeente en de beroepskracht. Op woensdag 19 juni willen we de profielschetsen samen met jullie doornemen en definitief maken. De gemeenteavond beging om 19:15 met inloop en koffie zodat we om 19:30 echt kunne beginnen. We zien uit naar je komst.
Kopij Schakeltje:
Eind juni komt er weer een nieuw Schakeltje uit. Als u een bijdrage heeft, dan kunt u deze voor 15 juni inleveren per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alvast onze dank, namens de redactie.
Benoeming ambtsdrager:
De kerkenraad is erg dankbaar en verheugd u mee te kunnen delen dat Arie van Harselaar zich beschikbaar heeft gesteld voor een plaats in onze kerkenraad. Als er een gegrond bezwaar is tegen zijn benoeming tot ouderling, dan kunt u dit tot en met 14 juni schriftelijk of per mail kenbaar maken bij de kerkenraad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  We gaan na deze termijn samen met Arie kijken wanneer hij bevestigd gaat worden. Ontzettend fijn dat er weer een plaats binnen de kerkenraad ingevuld kan gaan worden. We dragen Arie en Anneke op in uw gebeden.
Livestream:
Zoals u heeft kunnen merken zat het niet altijd mee met de techniek. Afgelopen zondag was er een goede uitzending. Iedereen hartelijk bedankt voor alle hulp en moeite die gedaan is om dit voor elkaar te krijgen. Thuis wordt de liturgie net zo gepresenteerd als in de kerk. Het livestream team wisselt tussen de liturgie en de camera. Wij hopen dat dit een prettige manier is voor de meekijkers.
Als u tips of vragen heeft, dan kunt u ze gerust stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als er iemand is die ook mee wil helpen met de livestream, laat dit dan weten! We zouden heel graag met meer mensen beschikbaar zijn voor de livestream.
Eindexamen:
Het worden spannende weken voor de eindexamenkandidaten. Op 12 juni krijgen zij de uitslag, geslaagd of nog niet helemaal, wat gaat het worden?
We wensen jullie sterkte met de wachttijd en laat je de uitslag aan de kerkenraad weten?!
Agenda:
Woensdag 19 juni, Schakel, gemeenteavond
Pastoraat:
Voor pastorale bijstand kunt u contact opnemen met diaken Ria Vuijk (0416 313451 of 0612310947) of ouderling Marry Molenaar (0627379047).
Kopij Voetius:
Om het verzamelen en verwerken van de kopij werkbaar te maken voor de werkende kerkenraadsleden willen we graag dat u de kopij uiterlijk zaterdagavond aanlevert. U kunt uw kopij sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Kopij Voetius. Bij voorbaat dank hiervoor.
Tenslotte:
Namens de kerkenraad, Thomas Hanckmann