Dienst zondag 19 november 9.30         
Voorganger           
: Ds. J. v.d. Hout, Geertruidenberg
Organiste                : C. Hakkert
Koster                      : S.J. Spuijbroek
Uitgangscollecte   : Voedselbank

Bij de dienst:
Bij deze dienst heten we Ds. V.d. Hout welkom en wensen we elkaar een goede dienst.
Livestream en kerkomroep:
De kerkdiensten zijn thuis te volgen via livestream en via de kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeentewaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
In memoriam:
Op zaterdag jl. is op de begraafplaats bij de kerk begraven Helena Cornelia de Rooij. Zij overleed op maandag 7 november in de leeftijd van 90 jaar. Leny de Rooij heeft altijd op de Schotse Hooglanderstraat 29  gewoond.
Leny heeft altijd een belangrijke rol binnen de familie gespeeld. Zij was een zorgzame zus en tante,  haar huis stond altijd voor iedereen open. Zij was naar iedereen zeer behulpzaam. Leny heeft ook veel jaren in de zorg gewerkt en werd daar ook  zeer gewaardeerd.
Binnen onze kerk heeft zij altijd deelgenomen aan vele activiteiten. Zij bezocht zo lang dat mogelijk was de kerkdiensten van onze gemeente. Zij is lid geweest van de vrouwenvereniging en de contactmiddag, ook nam zij deel aan het bezinningsuurtje. Bij  kerk- en Schakel schoonmaak was zij ook vele jaren betrokken. Deoud papierophalers gingen op de laatste zaterdag van de maand in hun ronde altijd koffie bij haar drinken.
Wij zullen haar als gemeentelid erg missen en wensen de familie veel sterkte bij de verwerking van dit  verlies.
Voorbede:
We leven mee met Henk v. Oosterhout (Vrouwkensvaartsestraat 31, Waspik) die vrijdag 17 november geopereerd zal worden aan zijn hand. We wensen hem alle sterkte voor de operatie en hopen op een voorspoedig herstel.
Gemeenteavond:
Op 27 november is er weer een gemeenteavond die voorafgegaan word door een avondgebed in de kerk. De invulling van het avondgebed staat in het licht van Advent en is tevens gericht op bezinning en verbinding met elkaar. Samen willen we stilstaan bij de verwachting van de komst van onze Here Jezus en Heiland op aarde. We starten om 19:00 uur in de kerk met een avondgebed. Aansluitend gaan we naar de Schakel voor koffie of thee. Vanaf 20:00 bespreken we onder meer het beroepingswerk en is er een presentatie van het werk van World Servants in Oeganda. Zorg dat u erbij bent.
Pastoraat:
Nu onze gemeente vacant is kunt u voor pastorale bijstand contact opnemen met diaken Ria Vuijk (0416 313451 of 0612310947) of ouderling Marry Molenaar (0627379047).
Agenda:
Woensdag 22 November 20.00, Leercirkel
Maandag 27 November 19.00, Avondgebed, kerk
Maandag 27 November 20.00, Gemeenteavond, Schakel
Kopij Voetius:
Nu de dominee weg is, is de kerkenraad verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de kopij van de Voetius vanuit Waspik. Omdat werkbaar te maken voor ook de werkende kerkenraadsleden willen we graag dat u de kopij uiterlijk zaterdagavond aanlevert. U kunt uw kopij sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank hiervoor.
Tenslotte:
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        Thomas Hanckmann