Dienst zondag 12 november 9.30         
Voorganger           
: Proponent W Koudijs, Zeist
Organiste                : M. v.d. Broek
Koster                      : L. v. Kapel
Uitgangscollecte   : Instandhouding predikantsplaats

Bij de dienst:
Bij de dienst van zondag heten we Proponent Koudijs welkom en wensen we elkaar een goede dienst.
Livestream en kerkomroep:
De kerkdiensten zijn thuis te volgen via livestream en via de kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Collecten:
De kerkrentmeesters hebben in oktober ontvangen via bank en enveloppe de volgende bedragen:
Collecte II                    € 236,72
Onderh. & Rest. Fonds € 55,90
Instandh. Pr. Plaats   € 47,68
Orgel Fonds               € 140,25
Dankstond Collecte  € 50,00
Concert Zangkoren  € 272,87
In de maand september en oktober heeft Diaconie diverse giften ontvangen tijdens bezoeken van de HVD entijdens het afgeven van het bloemetje voor de verjaardagen. Tevens zijn er vele collecten bedragen ontvangen. Het totaal van september bedraagt 175,00 en van oktober 200,00.
Hartelijk dank voor al uw giften.
Catechisatie:
Aanstaande vrijdag 10 november is er catechisatie van 18.45 tot 19.45 uur in kleine zaal van de Schakel.
Vrouwenvereniging Lydia:
Dinsdag 14 November komen wij weer bij elkaar in de Schakel.Wij gaan dan de vragen behandelen uit het blad Vrouw tot Vrouw,Bijbelstudie nummer 3 Openbaring hoofdstuk 4 en 5 met het thema De troon ,het boek en het Lam.Wij beginnen om 14:00 de koffie en thee staan weer klaar.De vorige keer mochten wij een nieuwe lid begroeten wellicht volgen er meer.Iedereen weer heel hartelijk welkom.Het Bestuur.
Het Schakeltje:
er is weer een nieuwe editie van het schakeltje. U kunt ze achter in de kerk vinden. Ook is de nieuwe editie geplaatst op de website van de kerk.
Gemeenteavond:
Op 27 november is er weer een gemeenteavond die voorafgegaan word door een avondgebed in de kerk. De invulling van het avondgebed staat in het licht van Advent en is tevens gericht op bezinning en verbinding met elkaar. Samen willen we stilstaan bij de verwachting van de komst van onze Here Jezus en Heiland op aarde. We starten om 19:00 uur in de kerk met een avondgebed. Aansluitend gaan we naar de Schakel voor koffie of thee. Vanaf 20:00 bespreken we onder meer het beroepingswerk en is er een presentatie van het werk van World Servants in Oeganda. Zorg dat u erbij bent.
Beroepingswerk:
De kerkenraad is druk bezig met het vormgeven van het beroepingswerk en wil u hier op de gemeenteavond verder over bijpraten. Een van de stappen die gezet moet worden is het benaderen van een consulent. Wij hebben ds. van den Hout van PG Geertruidenberg gevraagd om consulent te zijn. De rol van ds. van den Hout als consulent zal alleen zijn het ondersteunen van de kerkenraad in het beroepingswerk. Voor pastoraat blijft gelden dat contact opgenomen kan worden met diaken Ria Vuijk of ouderling Marry Molenaar.
Pastoraat:
Nu onze gemeente vacant is kunt u voor pastorale bijstand contact opnemen met diaken Ria Vuijk (0416 313451 of 0612310947) of ouderling Marry Molenaar (0627379047).
Agenda:
Vrijdag 10 November 18.45, Catechisatie, Schakel
Dinsdag 14 November 14.00, Vrouwenvereniging, Schakel
Maandag 27 November 19.00, Avondgebed, kerk
Maandag 27 November 20.00, Gemeenteavond, Schakel
Kopij Voetius:
Nu de dominee weg is, is de kerkenraad verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de kopij van de Voetius vanuit Waspik. Omdat werkbaar te maken voor ook de werkende kerkenraadsleden willen we graag dat u de kopij uiterlijk zaterdagavond aanlevert. U kunt uw kopij sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank hiervoor.
Tenslotte:
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        Thomas Hanckmann