Dienst zondag 11 september 9.30  uur  
Voorganger : Ds. B. van der Linden uit Waalwijk
Organiste : C. Hakkert
Kosteres : L. van Kapel
Uitgangscollecte : Plaatselijk jeugdwerk

 

Bij de dienst:
We heten ds. Van Der Linden hartelijk welkom.
Livestream en kerkomroep:
De kerkdiensten zijn thuis te volgen via livestream en via de kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Collectes augustus:
De opbrengst van de collecten zijn
Collecte II     € 242,38
Onderh. Fonds   € 73,92
Instandhouding Pr. Plaats € 45,83
Orgel Fonds    € 100,27
Verantwoording:
Ds. Van Kapel ontving 3 x Euro 10,00, 2 x Euro 20,00 en 1 x Euro 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften.  
Dank:
Lien en ik zien terug op een hartverwarmend, onvergetelijk afscheid. Kerkenraadsvoorzitter Adriaan van Gammeren zei zondag: “Als predikant ben je gezant van de Koning om het Woord van de Heer te brengen en het voorwerk van de Heilige Geest in vervulling te laten gaan”. Ik ben dankbaar dat ik in Waspik predikant heb mogen zijn. Ik was gezant, nu ben ik passant. “Maar Lien en Henk, je bent in Waspik niet passé”, zei Adriaan. Dat geldt wederkerig: wij vergeten Waspik niet. Het ga jullie allen goed: Ga met God en Hij zal met je zijn.  
Ds. Henk van Kapel 
Contactmiddag:
Woensdag 13 september is er weer contactmiddag om 14.00 uur in de Schakel.
Ieder seizoen beginnen we de eerste keer met een gezellige bingo.
U bent weer van harte welkom, ook al hebt u deze middagen nooit bezocht. Bij verhindering bel dan: Diny Schiedon, telnr: 0416277392 of 0611397410. Het programma voor de rest van het seizoen zal op 13 september worden uitgedeeld aan de deelnemers.
Vrouwenvereniging:
De Vrouwenvereniging Lydia komt na een lange zomervakantie weer bij elkaar ! Op Dinsdag D.V.12 September starten we met een nieuwe Bijbelstudie het bijzondere Bijbelboek Openbaring deze middag gaan we de inleidende Bijbelstudie, leven in de eindtijd behandelen, uit het Bijbelstudieboek van Vrouw tot Vrouw.De koffie en thee staan weer klaar om 14:00 in de Schakel.Wat zou het fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen begroeten,weet dat je welkom bent.Hartelijk groeten Het Bestuur.
Pastoraat:
Nu dominee Van Kapel weg gaat kunt u voor pastorale bijstand contact opnemen met diaken Ria Vuijk0612310947 of ouderling Marry Molenaar 0627379047.
Kopij Voetius:
Nu de dominee weg gaat is de kerkenraad verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de kopij van de Voetius vanuit Waspik. Omdat werkbaar te maken voor ook de werkende kerkenraadsleden willen we graag dat u de kopij uiterlijk zaterdagavond aanlevert. U kunt uw kopij sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank hiervoor.
Tenslotte:
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        Thomas Hanckmann