Dienst zondag 19 maart 9.30 uur  
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                                                        
Organiste : M. van den Broek
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

Bij de dienst:
We lezen Johannes 18, de gevangenneming van Jezus, en zijn verhoor door het Sanhedrin. Petrus laat Hem niet in de steek, hij wil zelfs voor Jezus vechten. Maar waarom zegt hij even later op de vraag: ben jij niet óók een van de leerlingen van deze mens: dat ben ik níet?
Kerkdienst en koffiedrinken in De Schakel:
Ook komende zondag houden we kerkdienst in De Schakel. Aansluitend aan de dienst drinken we koffie. Welkom! 
Kerkomroep en livestream:
U bent welkom om de kerkdienst in De Schakel mee te maken. De dienst zal ook te volgen zijn via de kerkomroep. Op dit moment is het niet goed mogelijk is om livestreamuitzendingen te verzorgen. Toegang tot de kerkomroep, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Pastoraat:
T. de Jong (Heggewikke 28 SC) onderging een operatie. Hij is weer thuis. Wij gedenken Ton en zijn gezin in onze gebeden.
Meeleven:
Mw. Nolly Rosenbrand-Wagmakers, weduwe van Arend Rosenbrand is overleden op 25 februari. Ze werd 84 jaar. Op onze contactmiddagen was ze een graag geziene gast. We leven mee met haar zoon en dochter en hun gezinnen, en met de mensen in De Stroming en in Waspik die haar zullen missen. Het correspondentieadres is: Tooropstraat 4, 5161 VP Sprang-Capelle.
Boekverkoop:
U kunt het boek De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur kopen in De Schakel. Het boek kost Euro 30,00. Contante betaling en pinbetaling zijn beide mogelijk.
Bijbelkring:
Woensdag 22 maart om 14.00 uur is er weer bijbelgesprekskring. We beginnen aan hoofdstuk 3 uit het boekje Leeuw en Lam (blz. 24-27). De titel is: Lofprijzing. We zijn getuige van een visioen van de plaats waar de Here God zich bevindt, samen met 24 oudsten en vier dieren, in een situatie van permanente lofprijzing (Openbaring 4). Een ‘inkijkje in de hemel’ dat ons helpt om ook op aarde en in ons aardse leven God God te laten zijn. Iedereen opnieuw of voor het eerst hartelijk welkom.
Inspiratie(v)uurtje:
Op vrijdag 24 maart van 15.00-16.30 uur bent u van harte welkom om te komen meedoen in het zogenoemde Inspiratie(v)uurtje. We bespreken kenmerken van het protestantse kerkgebouw en de protestantse kerkdienst. Op 25 maart viert de Roomskatholieke kerk Maria Boodschap. Wat houdt dit in? Ook daarover horen we. We sluiten de middag af met een middaggebed. U bent van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie in De Schakel.
Catechisatie:
Op vrijdag 24 maart komen we weer bij elkaar in De Schakel om 18.30 uur.
Avondgebed en gemeenteavond:
De kerkenraad nodigt u uit voor het avondgebed op donderdag 30 maart in de kerk. Het avondgebed begint om 19.00 uur. Aansluitend vindt er een gemeenteavond plaats in De Schakel vanaf 20.00 uur.  Bespreekonderwerpen zijn: informatie van de muziekcommissie; de toekomst van de oud-papier dienst; de met de parochie gezamenlijke activiteiten. Iedereen hartelijk welkom, we zien uit naar uw komst.
Oud papier:
Zaterdag 25 maart wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn A. van den Broek, G. van den Broek, A. van Gammeren en L. Faro.
Verantwoording:
Ontvangen via de bank de volgende bedragen
Collecte  II                      € 216,30
Onderh. Fonds              €  54,61
Instandh. Pred. Plaats €  47,19
Orgel fonds                   € 135,40
Hiervoor hartelijk dank.
Agenda:
Donderdagavonden 19.00-20.00 uur boekverkoop De Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming in De Schakel
Zondag 19 maart kindernevendienst in De Schakel
Zondag 19 maart koffiedrinken na de kerkdienst
Woensdag 22 maart 14.00 uur Bijbelkring in De Schakel
Vrijdag 24 maart 15.00 uur Inspiratie(v)uurtje in De Schakel en in de kerk
Vrijdag 24 maart 18.30 uur catechisatie in De Schakel
Zaterdag25 maart oud papier ophalen
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet, namens de kerkenraad
                        ds. Henk van Kapel