Dienst zondag 27 november 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel, viering Heilig Avondmaal                                              
Organiste : C. Hakkert
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

 Bij de dienst:
Het is de eerste adventszondag. Advent betekent ‘aankomst’, namelijk van het Koninkrijk van God. Op de komst van de Koning en zijn Koninkrijk bereiden we ons voor. We lezen deze zondag Matteüs 24: 32-44. Jezus, zit  op de Olijfberg, de plaats van de wederkomst, roept de leerlingen op tot waakzaamheid. Als teken van onze verwachting van Jezus wordt een adventskaars aangestoken. In de viering van het Heilig Avondmaal ontvangen we kracht om het in deze verwachting van Hem te mogen volhouden.
Kerkdienst en verwarming:
Tijdens de gemeenteavond van 21 november is het besluit genomen om in verband met de hoge energiekosten met ingang van zondag 3 december in De Schakel kerkdienst te gaan houden. Bijzondere diensten zoals de dienst op Eerste Kerstdag en het kerstconcert op 18 december ’s avonds, zullen we in de kerk houden. De kerk wordt dan verwarmd. Ook aanstaande zondag als we in de kerk samenkomen en het Avondmaal vieren, zal de kerk worden verwarmd.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992

U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Verkiezingen:
Diaken Wim Martinus en ouderling Thomas Hanckmann zijn per 1 januari 2023 aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. De mensen die de gemeenteavond van 21 november bezochten namen van dit bericht met instemmend applaus kennis. In het geval u geen andere kandidaten aanmeldt voor de vacature diaken en de vacature ouderling, zullen Wim Martinus en Thomas Hanckmann in de dienst van zondag 22 januari 2023 voor een nieuwe ambtstermijn als diaken resp. ouderling worden bevestigd. Tevens bestaat er een vacature kerkrentmeester. U wordt uitgenodigd aan de kerkenraad kandidaten te noemen die voor benoeming in deze vacature in aanmerking komen.
Uitnodiging Samen Eten-project:
Op vrijdagavond 13 januari 2023 bent u van harte uitgenodigd in De Schakel aan het Dorpsplein te Waspik. Omdat we genieten van verhalen en eten van vroeger is het thema: Ouderwets Lekker!De leiding van het jeugdwerk van onze kerk wil met veel liefde voor u koken en u een gezellige avond bezorgen. Deze uitnodiging is voor alle mensen die zich af en toe alleen voelen, voor alle mensen die het gezellig vinden met elkaar te eten, eigenlijk voor iedereen die graag met meer mensen om tafel zit. De uitnodiging geldt voor alleenstaande mensen én voor echtparen. De avond start om 18.15 uur en we verwachten dat we rond 21.30-22.00 uur de tafel af te sluiten. Het wordt meestal wel wat later ;-) Omdat het moeilijk in te schatten is wat iedereen graag drinkt, vragen we u om uw eigen favoriete fris, wijntje of biertje mee te brengen. Wij zorgen natuurlijk nog voor een heerlijk kopje koffie/thee na de maaltijd.Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, we vragen u wel een kleine bijdrage mee te brengen voor het jeugdwerk. Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen, willen wij u vragen zich op te geven bij Rianne Boll via telefoon 06-22628361 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. u dit voor 2 januari 2023? Mocht u een probleem met vervoer hebben, geeft u dit dan aan bij uw aanmelding? Wij zorgen dan dat u thuis opgehaald wordt. We zijn dan tussen de 30 en 15 minuten voor aanvang van het diner bij u. Hartelijke groet en graag tot ziens namens de leiding van het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Waspik
Diaconie:
In de afgelopen maanden en ook weer deze maand heeft Diaconie diverse giften ontvangen tijdens het brengen van de bloemengroet. Ook zijn er diverse giften ontvangen voor de bezoeken van HVD. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Totaal ontvangen collectegeld van oktober bedraagt: 306,00. Daarvan is een bedrag afgedragen aan het Leger des Heils, betreft collecte 23 oktober. Ook is een bedrag afgedragen aan GZB, project Zambia uitzending Thijs en Marieke Blok, betreft Zendingscollecte 9 oktober. 
Hartelijk dank voor al uw giften.
Boekverkoop:
U kunt het boek De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur kopen in De Schakel. Het boek kost Euro 30,00. Contante betaling en pinbetaling zijn beide mogelijk.
Catechisatie:
We komen weer bij elkaar in De Schakel op vrijdag 25 november. Het is van 18.30 – 19.30 uur. 
Oud papier:
Zaterdag 26november 2022 wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn S. Pruijsen, P. Wijnberg, L. Faro en H. van Kapel.
Agenda:
Donderdag 24 november 19.00-20.00 uur boekverkoop in De Schakel
Vrijdag 25 november 18.30 uur catechisatie in De Schakel
Zaterdag 26 november oud papier ophalen
Zondag 27 november kindernevendienst
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
            ds. Henk van Kapel