Dienst zondag 20 november 14.30 uur  
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel, eeuwigheidszondag met gedachtenis gestorvenen
Organist : H. Hommel
Koster : H. Pruijsen
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Bij de dienst:
Het is eeuwigheidszondag. We staan stil bij de verwachting van het toekomende leven. We gedenken de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. De Schriftlezing is Johannes 6: 16-21. Jezus komt zijn leerlingen in een nachtelijke storm op zee te hulp. Ik ben het, zegt Hij, wees niet bevreesd. Dat woord horen we. Het aanvangstijdstip van de dienst is 14.30 uur. ’s Morgens ga ik voor in de Hervormde Gemeente Buurmalsen. Wij wensen de rouw dragende families sterkte.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Pastoraat:
Nathan Wijnberg (Geer 25, 5104 HE Dongen) werd geopereerd in Maastricht. Hij is weer thuis. We wensen hem een goed verder herstel toe.
Boekpresentatie:
Op vrijdag 18 november verschijnt het boek van Han Verschure: De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming. We nodigen u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst op 18 november van 18.30- ca. 19.30 uur in de kerk. De boekpresentatie is ook mee te maken via livestream en de kerkomroep. Na afloop van de presentatie is het boek te koop in de kerk. Daarna in De Schakel op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur.
Vrouwenvereniging Lydia:
De Vrouwenvereniging komt weer bij elkaar op D.V.Dinsdag 22 November in De Schakel. Wij gaan de Bijbelstudie nummer 4 behandelen, Psalm 139 met als leidraad: Waarom in Godsnaam haten,uit het studieboek van Vrouw tot Vrouw.De koffie en thee staan weer klaar om 14:00 uur. Iedereen weer heel hartelijk welkom. Ook gasten zijn heel hartelijk welkom.Het Bestuur.
Catechisatie:
We komen weer bij elkaar in De Schakel op vrijdag 25 november. Het is van 18.30 – 19.30 uur. 
Oud papier:
Zaterdag 26november 2022 wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn S. Pruijsen, P. Wijnberg, L. Faro en H. van Kapel.
Gemeenteavond:
Wij nodigen u uit voor de gemeenteavond op maandag 21 november. We beginnen de avond in de kerk met een avondgebed van 19.00 – 19.30 uur. Het avondgebed staat in het teken van de adventstijd. We komen bijeen rondom de tafel en in het avondgebed nemen gemeenteleden deel met gedichten, overwegingen, gebeden. We zingen enkele liederen. De gemeenteavond wordt vervolgd in De Schakel. Daar staan de koffie en thee klaar waarna we om 20.00 uur spreken over onder meer:
- Evaluatie zingen geloofsbelijdenis
- De oudejaarsavonddienst
- Verkiezingen ambtsdragers
- Benoeming kerkrentmeester
U bent hartelijk welkom. Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel
Agenda:
Vrijdag 18 november Boekpresentatie in de kerk om 18.30 uur
Zondag 20 november 14.30 uur kindernevendienst
Maandag 21 november 19.00 uur avondgebed en gemeenteavond in de kerk en in De Schakel
Dinsdag 22 november 14.00 uur vrouwenvereniging in De Schakel
Vrijdag 25 november 18.30 uur catechisatie in De Schakel
Zaterdag 26 november oud papier ophalen
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel