Dienst zondag 13 november 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                                             
Organiste : M. van den Broek
Koster : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte : Onderhouds- en restauratiefonds

 

Bij de diensten:
Opstanding: fabel of feit? Op de catechisatie hebben we het erover. In de laatste weken van het kerkelijk jaar op weg naar de eeuwigheidszondag en de gedachtenis van onze gestorvenen is dit een onderwerp dat ons allemaal aangaat. We lezen Lucas 20: 27-38. Daar brengen de Sadduceeën het onderwerp in bespreking. Ze geloven zelf met beroep op de boeken van Mozes niet in de opstanding. Maar wat zegt Jezus?
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Pastoraat:
Nathan Wijnberg (Geer 25, 5104 HE Dongen) zal deze week in Maastricht een operatie ondergaan aan zijn gehoorgang. We leven mee met Nathan en zijn gezin. In gebed tot God om zijn bijstand, ook voor de chirurgen en verpleegkundigen.
Catechisatie:
We komen weer bij elkaar op vrijdag 25 november. Let op: we beginnen een kwartier eerder, het is van 18.30 – 19.30 uur. 
Oud papier:
Zaterdag 26november 2022 wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn S. Pruijsen, P. Wijnberg, L. Faro en H. van Kapel.
Bijbelgesprekskring:
De bijbelgesprekskring komt weer bijeen op woensdagmiddag 16 november. We lezen opnieuw Openbaring 1 aan de hand van het eerste hoofdstuk van het boek Leeuw en Lam. Nu met de vele tekstverwijzingen op een apart blad erbij. U bent allemaal opnieuw of voor het eerst hartelijk welkom. In De Schakel, van 14.00 – 15.30 uur.
Vragen(v)uurtje:
Op woensdagavond 16 november bent u welkom in De Schakel bij het vragen(v)uurtje, een ontmoeting voor leden van parochie en hervormde gemeente. In dit vragen(v)uurtje spreken we over het geloof in de verrijzenis of de opstanding van het lichaam. Hoe denken we over vragen als: Waar zijn onze doden? Wat te denken van geloofsvoorstellingen als het voorgeborchte en het vagevuur? En: wat kunnen we vanuit ons christelijk geloof in de opstanding bijdragen aan gesprekken over levenseinden als abortus, zelfdoding en euthanasie? We beginnen om 19.30 uur, en om 21.00 uur sluiten we de bijeenkomst.
Boek:
Op vrijdag 18 november verschijnt het boek van Han Verschure: De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming. We nodigen u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst op 18 november van 18.30- ca. 19.30 uur in de kerk.Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester Sacha Ausems. Han Verschure vertelt over het boek. Archivist Liesbeth Verwimp van het Streekarchief te Heusden demonstreert hoe je via internet bij SALHA (Streek Archief Langstraat, Heusden en Altena) toegang verkrijgt tot het digitale archief dat Wim van Herwijnen maakte. Wim van Herwijnen, Han Verschure en ondergetekende nemen u mee op reis terug in de tijd naar drie documenten uit het archief van de Hervormde Gemeente Waspik. Uiteraard heeft ook het De Crane orgel een plaats in het programma: onze hoofd-organisteCorry Hakkert zal twee van haar favoriete composities ten gehore brengen. Nogmaals: van harte welkom. Na afloop van de presentatie is het boek te koop in de kerk. Daarna in De Schakel op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur. U kunt alvast een boek bestellen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon bij Jeannette Hanckmann: 06 - 38 39 47 43.
Gemeenteavond:
Wij nodigen u uit voor de gemeenteavond op maandag 21 november. We beginnen de avond in de kerk met een avondgebed van 19.00 – 19.30 uur. Het avondgebed staat in het teken van de adventstijd. We komen bijeen rondom de tafel en in het avondgebed nemen gemeenteleden deel met gedichten, overwegingen, gebeden. We zingen enkele liederen. De gemeenteavond wordt vervolgd in De Schakel. Daar staan de koffie en thee klaar waarna we om 20.00 uur spreken over onder meer:
* Evaluatie zingen geloofsbelijdenis
* De oudejaarsavonddienst
* Verkiezingen ambtsdragers
* Benoeming kerkrentmeester
U bent hartelijk welkom.Namens de kerkenraad, Ds. Henk van Kapel
Verantwoording:
Overzicht van de in oktober ontvangen bedragen via bank en per enveloppe:
Collecte II  € 309,41
Onderh& Rest. Fonds € 74,60
Instandhouding Pr. Plaats €73,50
Orgelfonds € 171,99
Dankstond € 25,00
Gift ontvangen via Mevr. M. Molenaar € 20,00
Gift ontvangen via Mevr. R. Vuijk € 10,00.
Hiervoor hartelijk dank.
Agenda:
Zondag 13 november kindernevendienst
Woensdag 16 november Bijbelgesprekskring in De Schakel om 14.00 uur.
Woensdag 16 november Vragen(v)uurtje in De Schakel om 19.30 uur
Vrijdag 18 november Boekpresentatie in de kerk om 18.30 uur
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel