Dienst zondag 30 oktober 9.30 uur  
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                                  
Organiste : M. van den Broek
Koster : J. Vuijk
   
Dienst woensdag 2 november 19.30 uur
Voorganger : Ds. F.W. Ijsseldijk uit Tiel. Dankstond voor gewas en arbeid.
Organiste : C. Hakkert
Kosteres : L. van Kapel
   
Dienst zondag 6 november 9.30 uur 
Voorganger : Dhr. H. Molenaar uit ’s Gravenmoer
Organiste : C. Hakkert
Koster : Piet Wijnberg
Uitgangscollecte : Najaarszendingscollecte GZB

 

Bij de diensten:
Een hartelijk welkom aan onze gastvoorgangers ds. IJsseldijk en dhr. Molenaar. In de dienst van zondag 30 oktober lezen we Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10. Jezus komt Jericho binnen en gaat erdoor. Vóór Jericho voltrok zich het wonder dat een blinde man leerde zien. Het wonder is nu dat een rijke mens, de oppertollenaar Zacheüs, leert geven. Opnieuw klinkt de naam Abraham: ook deze is een zoon van Abraham. Wat heeft dit allemaal met ‘geloof’ te maken? En wat wil het zeggen dat het allemaal gebeurt in de ontmoeting met Jezus, Jezus, die almaar dichterbij Jeruzalem komt (vers 11)? Ter gelegenheid van Hervormings-dag 31 oktoberzingen we Een vaste burcht is onze God.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Catechisatie:
We komen weer bij elkaar op 4 november. Let op: we beginnen een kwartier eerder, het is van 18.30 – 19.30 uur. 
Oud papier:
29 oktober 2022  word er oud papier opgehaald. De lopers zijn Gerben Pruijsen  – Thomas Hanckmann – Jack Netten – Patrick Pruijsen.
Vrouwenvereniging Lydia:
De Vrouwenvereniging komt weer bij elkaar op D.V.Dinsdag 8 November in De Schakel.Wij gaan dan de Bijbelstudie nummer drie uit het studie boek behandelen met als leidraad Een neergebogen ziel. Dat alles in het teken van Psalm 43.Iedereen weer heel hartelijk welkom en de koffie en thee staan weer klaar. Hartelijke groeten, het Bestuur.
Boek:
Binnenkort verschijnt het boek van Han Verschure: De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming. U las erover in ’t Schakeltje en bijgevoegde uitnodiging. Ook vanaf deze plaats nodigen we u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst op 18 november van 18.30-19.30 uur in de kerk.
Agenda:
Zaterdag 29 oktober oud papier ophalen
Zondag 30 oktober kindernevendienst
Vrijdag 4 november 18.30 uur catechisatie in De Schakel
Vrijdag 4 november 19.45 uur Leercirkel in De Schakel
Zondag 6 november kindernevendienst
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel