Dienst zondag 25 september 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. van den Hout uir Raamsdonksveer                                 
Organiste : M. van den Broek
Kosteres : L. van Kapel
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

Bij de dienst:
En hartelijk welkom aan onze gastvoorganger ds. Van den Hout. Heb een goede dienst.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
’t Schakeltje:
Graag brengen we weer een nieuwe editie van 't Schakeltje uit. Uw kopy mag u voor 30 september a.s. inleveren. Wij zien uw bijdrage met veel belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, de redactie.
Vrouwenvereniging:
Vrouwenvereniging Lydia komt weer bij elkaar op D.V.  Dinsdag 27 September om 14:00 uur. We behandelen dan de inleidende Bijbelstudie met als thema In het hart kijken! uit het blad Vrouw tot Vrouw op blz. 3. Lezen jullie het thuis al een keertje door? De koffie en thee staan klaar in De Schakel waar natuurlijk ook gasten hartelijk welkom zijn. Het bestuur.
Catechisatie:
Een bericht alvast over de catechisatie: Tot aan Kerst 2022 zijn de datums van de catechisatieavonden de vrijdagen 7 en 21 oktober, 4 en 25 november, 16 december. Je kunt een persoonlijke uitnodiging tegemoet. Hartelijk welkom! Ook als je voor het eerst wilt komen. De bijeenkomsten worden in De Schakel gehouden van 18.45 uur – 19.45 uur.
Oud papier:
Op zaterdag 24 september wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn H.J. van Kapel, W. Verhagen, K. Verhagen en H.J. de Rooij.
Agenda:
Zondag 25 september kindernevendienst
Dinsdag 27 september om14.00 uur Vrouwenvereniging in De Schakel
Tenslotte:
Wie de uitzending volgde was afgelopen maandag getuige van een indrukwekkend afscheid van Koningin Elizabeth. De dienst bepaalde mij bij de zeggingskracht van het Bijbelwoord en de liederen van de Kerk. Besef van God die ons draagt kwam over mij. We leven mee met de Britse Koninklijke familie. Ook een hartelijke sterktewens voor ieder die rouwt om eigen geliefden. Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel