Dienst zondag 24 juli 9.30 uur
Voorganger : Mw. de Bruin uit Molenaarsgraaf                                                                
Organist : H. Hommel
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Orgelfonds
   
Dienst zondag 31 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel
Organiste : M. van den Broek
Kosteres : L. van Kapel
Uitgangscollecte : Ondershouds- en restauratiefonds
   
Dienst zondag 7 augustus 9.30 uur
Voorganger : Ds. B. de Graaf uit Waalwijk
Organiste : C. Hakkert
Koster : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Bij de diensten:
Een hartelijk welkom aan de gastvoorgangers, mw. De Bruin en ds. De Graaf. De lezingen op 31 juli zijn Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21.Het woord ‘dwaasheid’ komt in beide lezingen voor. Psalm 14 en Psalm 53 zeggen: De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Maar als je wel gelooft in God, wat maakt dan je – sterfelijke – leven de moeite waard?
Kindernevendienst:
Met ingang van de kerkdienst op zondag 7 augustus worden er een tijdje geen kindernevendiensten gehouden, in verband met de vakantie. U leest te zijner tijd in Voetius wanneer de kindernevendienst weer van start gaat.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992

U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Pastoraat:
Het is vakantietijd. Dit jaar kan wie dat kan en wil erop uit. Alle vakantiegangers wensen we een behouden reis en een fijne tijd. Ook wie thuisblijven wensen we goede weken. Wie om welke reden ook opzien tegen de vakantietijd, wensen we sterkte. In de vakantietijd kan er zomaar een vakantiegroet door de bus vallen. Vakantietijd is groettijd. Misschien een extra aanleiding om gemeenteleden te verrassen – en hun families – die in tehuizen in en om Waspik wonen of verblijven? We noemen:
Dhr. M.A. Verduijn, verpleeghuis Eikendonk, p.a. fam. Sterrenburg-Verduijn, Van der Duinstraat 120a, 5161 BS Sprang-Capelle;
Dhr. A. Molewijk, verpleeghuis Eikendonk, afdeling Lelie, Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk;
Mw. C. Molewijk, zorglocatie Slotjesveste, afd. 2 kamer 98, Van Oldeneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout;
Mw. C.E. Paans-Molanus, Park Zuiderhout, Kamer A.1.17, Arnold Janssenlaan 46 4847 DK Teteringen;
Mw. Helma Verduijn, verzorgingshuis Elzenhoven, Fazant 15, kr. 116, 5161 SB Sprang-Capelle;
Mw. A.B. van der Schans-Timmermans, Zorgcentrum De Stroming afd. Vlierakker, p.a. dhr. H. van der Schans, Raadhuisstraat 6g, 5165 CH Waspik;
Dhr. A. Maijers, Zorgcentrum De Stroming, afd. Vlierakker, p.a. mw. W.D. Maijers, Spoorstraat 1, 5165 AA Waspik;
Mw. N. Rosenbrand-Wagemakers,Zorgcentrum De Stroming, Kerkstraat 21d, 5165 CE Waspik.
’t Schakeltje:
De zomereditie van ’t Schakeltje is uit. Mocht u ’t Schakeltje niet bij Voetius in de bus bezorgd krijgen, neemt u dan een exemplaar mee vanuit de kerkdienst. De Schakeltjes liggen klaar op de tafel bij de ingang. De editie is ook geplaatst op de website, zie kerknieuws/ 't schakeltje. U vindt in deze aflevering terugblikken. We kijken vooruit naar enkele vernieuwingen in de kerkdienst, het jaarprogramma voor ontmoetingen met leden van de parochie, en de verschijning van een boek over onze gemeentegeschiedenis.
Oud papier:
In de maand juli wordt er geen oud papier opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is zaterdag 27 augustus.
Agenda :
Zondag 24 en 31 juli kindernevendienst
Met Hem verbonden:
… en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven (Johannes 10: 28) Het Christendom zit vol onbegrijpelijkheden: de drie-eenheid, de maagdelijke geboorte, de doop, de genade en nog veel meer. Maar het onbegrijpelijkste van al is, dat God mij nodig heeft. Dat is zo onbegrijpelijk, dat het eenvoudig bespottelijk zou zijn, als het niet God zelf was, die het mij zei. Ai, hoe verblijdt mij dat, dat zulke nonsens de diepste levenswijsheid is. En hoe verheugt het mij, dat iets zo ongelooflijks mijn gelóof uitmaakt. Christen zijn, dat is zich aan Christus verbonden te weten, zonder dat men op kan geven waarom. Niet uit angst voor de hel. Niet om zich een plaatsje in de hemel te verzekeren. Zoals ouders zich met hun kinderen verbonden weten, zoals een man zich tot een vrouw voelt aangetrokken, zoals het beslissende element in een vriendschapsverhouding in diepste wezen iets mystieks is, zó is de christen verbonden met zijn Heer en Verlosser. (Kaj Munk, Eerbied voor U, 105).
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel