Dienst zondag 17 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel, viering Heilig Avondmaal                                                     
Organiste : C. Hakkert
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Hulp voor Helden (Stichting KPPR):
De mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten voor onze vrijheid, vrede en veiligheid - en hun thuisfront. Dát zijn onze helden!Hulp voor Helden stimuleert, initieert en financiert projecten die bijdragen aan het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront.Onze helden kozen bewust voor een beroep in dienst van onze vrijheid.Een beroep dat vaak gepaard gaat met eenzaamheid, onbegrip en soms zelfs een traumatische ervaring. Zij verdienen onze erkenning, waardering en steun.
Bij de dienst:
Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal lezen we 1 Samuël 1: 1-20 en Lucas 38-42. Verdriet, vertwijfeling, verwijt… we herkennen deze emoties. Wat kun je je alleen voelen in deze gevoelens. Je vraagt: Wie denkt er om mij? Hanna zoekt God op. Marta gaat naar Jezus. Marta is druk met het bereiden en serveren van een maaltijd. Ze heeft er moeite mee dat haar zus Maria haar niet helpt maar aan de voeten zit van Jezus om naar Hem te luisteren. Jezus brengt Marta en ons bij de vraag: Wie zorgt er voor wie? Hij wijst op het beste deel dat de luisterende Maria koos en dat niet van haar zal worden afgenomen. Maria hoorde naar Jezus’ zorg. Jezus’ zorg legt voor ons beslissend gewicht in de schaal. Hij geeft zijn zorg te proeven in de prediking van zijn Woord en in het Heilig Avondmaal.
Komt nader, ziet en proeft,
opdat men smake naar waardij
des HEREN goedheid. Zalig Hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring
dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
wacht u verzadiging
(Psalm 34: 4 NB)
Avondmaal:
We keren terug naar de vertrouwde vorm: zittend op stoelen rond de gedekte tafel. Het blijkt dat het nodig is om rekening te blijven houden met besmettingsrisico's, dat doen we als volgt: We zetten de stoelen op afstand van elkaar en de wijn drinken we uit bekertjes. Voor ieder staat voor zijn of haar stoel een bekertje wijn klaar. Er zullen ook enkele bekertjes met alcoholvrije wijn of druivensap klaar staan.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
’t Schakeltje:
Deze week komt de zomereditie van ’t Schakeltje uit. Mocht u ’t Schakeltje niet bij Voetius in de bus bezorgd krijgen, neemt u dan een exemplaar mee vanuit de kerkdienst. De Schakeltjes liggen klaar op de tafel bij de ingang. U vindt in deze aflevering terugblikken. We kijken vooruit naarenkele vernieuwingen in de kerkdienst, het jaarprogramma voor ontmoetingen met leden van de parochie, en de verschijning van een boek over onze gemeentegeschiedenis.
Oud papier:
In de maand juli wordt er geen oud papier opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is zaterdag 27 augustus.
Agenda:
Zondag 17 juli kindernevendienst
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
             ds. Henk van Kapel