Dienst zondag 26 juni 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. van der Kolk uit Ede                                                                                  
Organiste : C. Hakkert
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

 Bij de dienst:
Een hartelijk welkomaan gastvoorganger Van der Kolk. We wensen elkaar een goede dienst.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Schakeltje:
De redactie bereidt een nieuwe aflevering van ’t Schakeltje voor, de zomereditie 2022. Kopij voor ’t Schakeltje kunt u inzenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tot 1 juli. We zien uw bijdrage tegemoet!
Ter inzage:
De jaarrekeningen 2021 van het college van kerkrentmeesters en van het college van diakenen liggen ter inzage. Als u de rekeningen wilt inzien maakt u dan een afspraak met kerkrentmeester Theo Ruitenberg resp. diaken Wim Martinus.
Verantwoording:
In de afgelopen maanden heeft de Diaconie diverse giften ontvangen tijdens bezoeken van de HVD entijdens het afgeven van het bloemetje voor de verjaardagen.Hartelijk dank voor al uw giften.
Oud papier:
A.s. zaterdag 25 juni kunt u weer uw oud papier aan de straat zetten. De ophalers zijn deze ronde M. van Kapel, A. van der Kaap, Th. Hanckmann en W. van den Broek.
Agenda:
Zaterdag 25 juni oud papier ophalen v.a. 9.00 uur.
Zondag 26 juni kindernevendienst
Ter overdenking:
“In veel christelijke gemeenschappen krijgt een depressieve persoon een goedbedoeld, maar ondoeltreffend advies: ‘Bid maar, God de Heer zal je helpen.’ Anselm Grün vertelt over een vrouw die bij hem klaagde dat ze niet meer kon bidden en ook niet meer wilde bidden, omdat het gebed haar absoluut niet hielp tegen haar depressie. Hij voegt daar een waardevolle opmerking aan toe: Deze vrouw vat bidden op als een verzoek waar God aan moet voldoen. Wanneer Hij haar problemen niet verandert, dan kan zij ook niet veranderen. Ze schuift uiteindelijk naar God toe wat tot haar verantwoordelijkheid behoort. God moet haar depressie wegnemen. Maar op deze manier wordt zij steeds weer teleurgesteld en wil ze tenslotte helemaal niet meer bidden. Jezus vat bidden blijkbaar anders op. Jezus laat God Zijn angst, Zijn machteloosheid en Zijn verdriet zien. En Hij vraagt Zijn Vader of Hij deze bittere beker van Hem wil wegnemen. Maar tegelijkertijd bidt Hij: ‘(…) Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren. (Lc. 22:42). Bidden is in de opvatting van Jezus een worsteling met God. (…) Het bidden bewaart ons niet voor depressie. Het moet ons er veeleer voor behoeden dat wij tijdens onze depressie verward raken, dat wij intens onzeker worden over onszelf en over God. Het bidden neemt onze benauwdheid niet weg. Maar het wil ons echte steun bieden in onze benauwdheid. (…) Veel mensen vatten bidden veel te uiterlijk op. Ze wachten op een wonder van buitenaf. God moet als een tovenaar de depressie simpelweg van hen wegnemen, zonder dat ze zich er nog om hoeven te bekommeren. (…) Het gaat er niet om dat God alles wat ons belast, wegneemt wanneer wij bidden. Het gaat er veeleer om tijdens het bidden te begrijpen dat we midden in alles wat ons bedreigt, in Gods hand zijn en dat er in ons iets is waar de depressie gaan macht over heeft.” (Anselm Grün, Als het leven een last is, 83-87, geciteerd uit: Tomás Halík, Theater voor engelen, blz. 190).
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel