Dienst zondag 19 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. de Ruiter uit Wijk en Aalburg                                                                     
Organiste : C. Hakkert
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Bij de dienst:
Een hartelijk welkomaan gastvoorganger ds. De Ruiter. Deze zondag is de zogenoemde PGML-ruilzondag: de gemeentepredikanten binnen de Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML) gaan deze zondag voor in elkaars gemeenten. Ik hoop voor te gaan in de dienst van Hervormde Gemeente ’s Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle. We wensen elkaar goede diensten.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Kleuterschool Oeganda:
Hallo allemaal, In 2023 hoopt weer een groep jongeren uit Sprang-Capelle en omgeving op reis te gaan met World Servants. Ditmaal gaan we in Oeganda een kleuterschool bouwen. Er gaan ook jongeren uit Waspik mee. Zaterdag 18 juni is onze eerste actie. We gaan dan namelijk van 10 uur tot 16 uur auto’s wassen op het kerkplein in Sprang.U kunt tijdens het wachten genieten van een warm kopje koffie/thee met een lekkere appelflap of een broodje hamburger. De opbrengst hiervan gaat ook naar onze actie.
Personenauto wassen buitenzijde: €10
Stofzuigen binnenzijde: €7,50
Er is zelfs de mogelijkheid om een lekkere taart voor Vaderdag te scoren bij onze bakkers. OP=OPWe hopen u 18 juni te zien, tot dan!
Schakeltje:
De redactie bereidt een nieuwe aflevering van ’t Schakeltje voor, de zomereditie 2022. Kopij voor ’t Schakeltje kunt u inzenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tot 1 juli. We zien uw bijdrage tegemoet!
Ter inzage:
De jaarrekeningen 2021 van het college van kerkrentmeesters en van het college van diakenen liggen ter inzage. Als u de rekeningen wilt inzien maakt u dan een afspraak met kerkrentmeester Theo Ruitenberg resp. diaken Wim Martinus.
Orgelconcert m.m.v. Martien de Vos (orgel) en Carina Bachuijs (harp):
Dinsdag 21 juni om 20.15 uur treden twee jonge musici op in de Hervormde Kerk van Waspik, Raadhuisstraat 17. U bent welkom. Zie voor meer informatie onder Regioberichten.
Verantwoording:
Opbrengst collecte 8-5 Nigeria-Noodhulp en werken aan vrede: 100,00;
Opbrengst GZB Pinkstercollecte 22-5: 100,00;
Opbrengst Noodhulp Oekraïne: 800,00; Diaconie heeft 1.600,00 overgemaakt voor noodhulp aan Kerk in Actie.
Ds. Van Kapel ontving 1 x Euro 50,-- voor de kerk.
Hartelijk dank voor al uw giften.
Agenda:
Zaterdag 18 juni 10.00 – 16.00 uur auto-was-actie World Servants op kerkplein te Sprang
Zondag 19 juni kindernevendienst
Dinsdag 21 juni 20.15 uur concert in kerk door Maarten de Vos, orgel en Carina Backhuis, harp
Het tweede gebod:
… en een van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naast liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten (Matteüs 22: 35-40). Is er niet ergens een zieke, waar u nu eindelijk eens naartoe moest gaan; een geschenk, dat u iemand nu eindelijk eens moest geven; een brief, die u allang had moeten schrijven; een verontschuldiging, waartoe u zich nog steeds niet hebt kunnen opwerken? Of is er misschien iemand, die u hebt uitgescholden – u hebt sindsdien uit lafheid maar wat om hem heen gelopen, nu is het tijd de zaak weer goed te maken. Wij christenen mogen ons niet inmetselen. God is zo goed met ons, dat wij best tot de anderen mogen gaan, om het hun op onze beurt een beetje makkelijker te maken. Wij moesten nu maar eens beginnen onze medemensen lief te hebben; misschien komt het dan ten slotte nog zo ver met ons, dat wij ook nog eens van hen gaan houden. (Kaj Munk, Eerbied voor God, blz. 112).
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel

REGIOBERICHT

Orgelconcert m.m.v. Martien de Vos (orgel) en Carina Bachuijs (harp)
Dinsdag 21 juni om 20.15 uur treden twee jonge musici op in de Hervormde Kerk van Waspik, Raadhuisstraat 17. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Orgelkring Waalwijk. Martien de Vos bespeelt het De Crane Orgel uit 1767 met werk van J.Ph. Rameau, A. v/d Kerckhoven, J.Pz. Sweelinck, J.S. Bach, J.L Krebs en een eigen improvisatie. Carina Backhuijs laat zich op de harp horen met composities van Cl. Debussy, C. Saint-Saëns, P.I. Tsjaikowsky en composities van haar hand. Het concert is een uitgelezen mogelijkheid twee verschillende musici te horen spelen. Het concert is gratis voor minderjarigen en studenten, en kost € 10 per concert voor 2 volwassenen. Hartelijk welkom!
Zie voor meer informatie www.orgelkringwaalwijk.nl.