Dienst zondag 5 september 9.30 uur
Voorganger : Ds. W.P. van der Aa uit Waalwijk                                                   
Organiste : C. Hakkert
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Onderhouds- en restauratiefonds

 

Bij de dienst:
We heten gastvoorganger ds. Van der Aa hartelijk welkom. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Coronamaatregelen:
U behoeft zich voor het bijwonen van de kerkdiensten niet tevoren aan te melden. We sluiten banken af zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen. We verzoeken u om uw handen te blijven ontsmetten bij binnenkomst. Het mondneusmasker hoeft niet meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de kerk zolang u de afstand van 1,5 meter respecteert. Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, ewijnberg@home, 06 51 268 203.
Uitzending:
De diensten worden uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Pastoraat:
Afgelopen zondag heeft Pieter Wijnberg (De Geer 25, Dongen), oudste zoon van Esther en Piet Wijnberg, een scooterongeluk gehad. Hij verblijft op dit moment in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Wij leven mee met ouders Esther en Piet, zussen en broer Anna, Eva en Nathan en oma Adje van der Wiel.
Begin Kindernevendienst zondag  5 september:
Beste kinderen na een hopelijk fijne vakantie willen we op zondag 5 september weer beginnen met de kindernevendienst. We hopen op een normaal seizoen van fijne bijeenkomsten. Graag zien we jou op zondag 5 september!
Vrouwenvereniging Lydia:
Op D.V. Dinsdag 7 September komen wij na een lange tijd weer bij elkaar. Wij gaan dit seizoen de Bijbelstudie volgen uit het nieuwe blad van de Hervormde Vrouw, deze studies zijn geschreven door Ds. J.W. Verboom. Een grote verandering voor ons is dat wij voortaan in de middag bij elkaar komen en wel van 14:00 tot 16:00. Deze eerste bijeenkomst kijken we terug aan de hand van het Bijbelboek Prediker en aansluitend de Jaarvergadering. Dames van onze gemeente kom een keer kijken de koffie en thee staan klaar in de Schakel. Het Bestuur.
Contactmiddag:
De contactmiddag begint weer op woensdag 8 September om 14.00 uur in de Schakel. U bent weer van harte welkom, maar dan wel voor 3 September opgeven bij: Dinie Schiedon tel: 0416277392.
Bijbelgesprekskring:
In het nieuwe seizoen gaan we weer bijeenkomen als bijbelgesprekskring. In De Schakel. De eerste keer is woensdagmiddag 22 september om 14.00 uur. We nodigen iedereen graag uit. Dus ook nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend een middag meedoen. Om te ervaren of meedoen met de Bijbelkring u bevalt. Graag even een berichtje vooraf bij ds. Van Kapel, in verband met de koffie en thee en de verdere voorbereidingen. We vervolgen de lezing en gesprek over het Johannes-evangelie. We gebruiken Nelly van Kampen – Boot, Teken van Leven. Bijbelstudies over het Johannesevangelie, Ark Media Amsterdam/IZB Amersfoort. ISBN 978 90 33800 56 6. Op 22 september gaan we aan de slag met hoofdstukje 2: De eerste genezing: het tweede teken. Johannes 4: 43-54 (blz. 15-18). De volgende data van de bijbelgesprekskring zijn de woensdagmiddagen 20 oktober, 17 november, en 15 december. Hartelijk welkom!
Avondgebeden:
De kerkenraad wil in najaar 2021 weer avondgebeden houden. Deze avondgebeden zijn vrij toegankelijk voor deelname door belangstellenden van binnen en buiten de gemeente. De avondgebeden zullen tevens worden uitgezonden via de kerkomroep. Het programma voor de maanden september en oktober is als volgt:

            op woensdagavond 22 september om 19.00 uur houden we een avondgebed dat in het teken   staat van het thema Vrede: wat kan jij doen? We kiezen dit thema in verband met de             Vredesweek van 18-26 september. Ds. Van Kapel is de voorganger in het avondgebed. De leden van de Bijbelgesprekskring werken mee.

            op woensdagavond 27 oktober om 19.00 uur houden we een muzikaal avondgebed. Dit staat   onder leiding van ouderling Marry Molenaar. U wordt hartelijk uitgenodigd om bij                      Marry Molenaar verzoekliederen aan te melden.

U bent hartelijk welkom om de avondgebeden in de kerk bij te wonen. Of om thuis mee te luisteren. 
Vakantie:
Ds. Van Kapel heeft vakantie tot en met 19 september. Heeft u behoefte aan pastorale bijstand? Neemt u dan contact op met diaken Ria Vuijk, tel. 0416-313451.
Agenda:
Zondag 5 september kindernevendienst in De Schakel
Woensdag 8 september 14.00 uur contactmiddag in De Schakel
Kopij:
Kopij voor Voetius kunt u inzenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk op maandagen om 12.00 uur.
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        scriba Thomas Hanckmann