Dienst zondag 13 juni 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                                                       
Organiste : M. van den Broek
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Werelddiaconaat
   
Avondgebed woensdag 16 juni 19.00 uur
o.l.v. ouderling M. Molenaar en organiste M. van den Broek
m.m.v. de leden van de Bijbelgesprekskring
Thema: Leven in liefde

 

Versoepeling coronamaatregelen:
Met ingang van 5 juni jl. zijn er een aantal versoepelingen doorgevoerd die ook van invloed zijn op onze kerkdiensten.
Aantal bezoekers, In de kerkdienst zijn 60 mensen incl. kinderen en excl. medewerkers welkom. Het blijft nodig om te reserveren. Niet omdat er niet voldoende plaats is maar omdat we de zitplaatsen zo in moeten delen dat overal de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. Reserveren doet u door een mail te sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of te bellen (06 51 268 203) naar Esther Wijnberg.
Gemeentezang, Er mag beperkte tijd op praatniveau gezongen worden. Praatniveau is zingen op ingetogen wijze waarbij u het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Verder is het advies om maximaal 2 coupletten bij voorkeur aan het einde van dienst (in verband met aerosolen) te zingen. De kerkenraad heeft daarom besloten het laatste lied voortaan op ingetogen wijze te zingen, de overige liederen blijven gedeclameerd worden.
Kindernevendienst, In overleg met de leidinggevenden van de kindernevendienst is besloten om de kindernevendienst weer te gaan houden met ingang van zondag 20 juni. We nodigen onze gezinnen met jonge kinderen hartelijk uit om zich aan te melden voor de kerkdiensten.
Dankbaar:
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we weer een stapje dichter naar een “normale” kerkdienst kunnen zetten. We danken iedereen voor de medewerking en vertrouwen erop dat we vanaf zondag ook weer met meer mensen in de kerk samen zullen komen om samen God de eer te brengen en Hem te danken voor de stappen die gezet zijn in het bestrijden van het virus. Namens de kerkenraad, Esther Wijnberg
Bij de dienst:
We lezen Johannes 4: 5-26. Een gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw, bij de bron van Jacob, over onze ware levensbron.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Kindernevendienst:
Op de website www.hervormdegemeentewaspik.nl kan je elke zondag een vertelling en een werkje vinden. Kijk bij wekelijkse berichten. Veel plezier!
Pastoraat:
Dhr. A. van Harselaar (’t Vaartje 6) verblijft in het Elizabeth-ziekenhuis in Tilburg. Zijn situatie verbeterde zodanig dat hij de intensive care kon verlaten, hij wordt nu op verpleegafdeling neurologie, G 3, verpleegd. Wij bidden Arie en zijn vrouw Anneke en de kinderen Gods nabijheid toe. Mw. H. Verduijn (Zorgcentrum Elzenhoven) moest met zwakke conditie worden opgenomen in het Elizabeth-ziekenhuis). Ook Helma kon de ic verlaten, ze verblijft op afdeling H, kamer 9. We wensen Helma en partner Jan Gods nabijheid toe.
Succes:
Deze week komen de eindexamenuitslagen los. Spannend! Doe je bericht van de uitslag?  
Meeleven:
We leven mee met de familie van de overleden redactiesecretaris Evert Kuijt. We wensen hen veel sterkte. We bewaren in Waspik fijne herinneringen aan zijn medewerking aan een contactmiddag over zijn kinderbijbels en schilderijen. Als kopijschrijvers voor Voetius – oud-ouderling Simon Quist, ondergetekende – en als oud-administrateur – Coby Craaijo – bewaren we fijne herinneringen aan de samenwerking met Evert Kuijt. Die werd van zijn kant getekend door zijn kunde, geloof en humor. Eindredacteur ds. De Leeuw, administrateur Peter Nieuwkoop en Joanneke Vreeken-van der Giessen danken we voor hun bereidwillige extra inzet in deze tijd van kerkblad Voetius.  
Agenda
Maandag 14 juni 20.00 uur kerkenraad in De Schakel
Woensdag 16 juni 19.00 uur avondgebed in de kerk
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel