Dienst zondag 6 juni 9.30 uur
Voorganger : Ds. W.P. van der Aa uit Waalwijk                                                                                   
Organiste : C. Hakkert
Koster : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte : Onderhouds- en restauratiefonds

 

Bij de dienst:
We heten ds. Van der Aa hartelijk welkom en wensen elkaar een gezegende dienst.
Aanmelden diensten:
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten en avondgebeden bij ouderling Esther Wijnberg, 06 51 268 203 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ingevolge de procedure is er vooralsnog plaats voor 30 personen. We verwachten deze week verdere versoepelingen en zullen als kerk de adviezen van de PKN blijven volgen. Mocht u zich hebben aangemeld maar niet kunnen deelnemen, dan laat Esther u dat uiterlijk op de voorafgaande dag weten. U kunt de dienst thuis meeluisteren via de website www.hervormdegemeentewaspik.nl, klik op button ‘Beluister de kerkomroep’. Ook kunt u via livestream de dienst meebeleven. Op de website volgt u dan de link naar de uitzending.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Kindernevendienst:
Op de website www.hervormdegemeentewaspik.nl kan je elke zondag een vertelling en een werkje vinden. Kijk bij wekelijkse berichten. Veel plezier!
Pastoraat:
Dhr. A. van Harselaar (’t Vaartje 6) verblijft op de intensive care van het Elizabeth-ziekenhuis in Tilburg. De toestand is zorgelijk en de toekomst onzeker. Wij bidden Arie en zijn vrouw Anneke en de kinderen Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.
We doen dat met psalm 139 vers 9.

Gij zijt mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen
Wat eens mijn levensweg zou wezen  

Welkom:
De heer en mevrouw C. van Wijngaarden en J.A. van Wijngaarden-Ritmeester zijn verhuisd vanuit Sliedrecht naar Maximahof 3, 5165 TV Waspik. Ze zijn de ouders en grootouders van Wilma en Erik, en Thomas en Stijn de Rooij. We heten Kees en Jannie van Wijngaarden hartelijk welkom ook in het midden van de gemeente. We wensen hen een fijne tijd in Waspik.
Succes:
De schoolexamens zijn in volle gang. We wensen de eindexamenkandidaten sterkte.
Jaarrekeningen 2020 ter inzage:
Geheel volgens de kerkorde liggen de jaarrekeningen 2020 van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie vanaf donderdag 3 juni 2021 tot donderdag 10 juni ter inzage bij:
Voor de diaconie: Mw. C. Craaijo, Hoge Zandschel 2, 5161 RL  Sprang-Capelle. Tel: 0416-314042
Voor de kerkrentmeesters: Dhr. T.A.W. Ruitenberg, Goudplevier 52, 5165 KE  Waspik. Tel: 0416-312263. Uitsluitend op afspraak zijn deze jaarrekeningen in te zien bij desbetreffende penningmeesters. Na 10 juni worden de jaarrekeningen ingediend bij de landelijke kerk.
Afscheid:
In de dienst van zondag 4 juli zullen we afscheid nemen van onze aftredende ouderling-kerkrentmeester Co Vos. Co Vos is aftredend vanwege het rooster van aftreden. Dat wil zeggen dat hij niet voor een aansluitende nieuwe termijn bevestigd kan worden. Vanaf de jaren 1990 was Co nagenoeg ononderbroken diaken en ouderling-kerkrentmeester. Zodat het woord van de Prediker van toepassing is: er is voor alle dingen een tijd. Nu komt voor Co een tijd van rusten van het ambt. Hoe wordt de vacature ingevuld? We nodigen u uit om hierover mee te denken. De kerkenraad staat graag open voor uw suggesties.
’t Schakeltje:
De zomereditie van 't Schakeltje zal op DV 8 juli verschijnen. De redactie ziet uw bijdrage heel graag uiterlijk 18 juni a.s. tegemoet. Het is ontzettend fijn wanneer er ook vanuit de gemeente kopij wordt aangeleverd voor het blad, zodat het echt een blad van en voor de gemeente is! U kunt daarbij denken aan een gedicht dat u ergens heeft gelezen, een gedachte die u kwijt wilt, een terugblik op de (muzikale) avondgebeden.... Wat u maar wilt!
U kunt u bijdrage mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U mag uw bijdrage ook aan één van de redactieleden overhandigen (dominee Van Kapel, Anna Wijnberg, Esther Wijnberg).
Vakantie:
Van 29 mei tot 6 juni heeft ds. Van Kapel vakantie. Voor bijstand door een predikant kunt u contact opnemen met diaken Ria Vuijk, tel. 313451.
Tenslotte:
Zondag mochten we horen van de Heilige Geest als opticien of ogendokter die ons weer helder kan laten zien. Genadegaven en vruchten van de heilige geest.
We hoorden
‘Heer van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer.
Heil’ge Geest wil niet voorbijgaan,
Gij geeft blinden d’ogen weer.
Wil ook nu ons bijstaat, werk in ons met kracht o Heer.
Ontvang met dit mooie lied een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        Adriaan van Gammeren.