Zondag 28 maart 2021 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel, voorbereiding H.A.
Organiste : M. van den Broek
Koster : H. Pruijsen
Uitgangscollecte : Orgelfonds
  
Woensdag 31 maart 19.00 uur Avondgebed
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel
 
Vrijdag 2 april 19.30 uur Goede Vrijdag
Voorganger : Ds. G. de Boer uit Rhenen, viering H.A.
Organiste : M. van den Broek
Koster : P. Wijnberg
Avondmaalscollecte : Hyde park in Doorn

 

Bij de diensten:
Zondag lezen we verder in Johannes 12, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vanuit dit eerbetoon voor Jezus als de Koning van Israël (vs 13) gaan wij de zogenoemde stille week in, om op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal te vieren, en met Pasen zijn opstanding. Doe u mee met het eerbetoon voor Koning Jezus? Op woensdagavond 31 maart komen we samen voor het avondgebed in de stille week. De liturgie voor het avondgebed wordt met leden van de vrouwenvereniging voorbereid, zij zullen mee voorgaan in de lezingen en gebeden. U bent van harte welkom om mee te doen, in de kerk of thuis, zie hierna.
Aanmelden diensten:
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten en avondgebeden bij ouderling Esther Wijnberg, 06 51 268 203 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Esther maakt de indeling van de kerk en bewaakt dat er niet meer dan 30 mensen de dienst bezoeken. Wanneer er meer dan 30 inschrijvingen voor een dienst zijn zal zij een (eerlijke) afweging maken. Mocht u zich hebben opgegeven maar niet kunnen deelnemen dan laat Esther u dat uiterlijk op zaterdag weten. Graag willen we u vragen om, wanneer u zich niet helemaal fit voelt, niet naar de dienst te komen om mogelijke besmetting te voorkomen. Wij wensen iedereen, in de kerk en thuis, gezegende diensten toe. U kunt de dienst thuis meeluisteren via de website www.hervormdegemeentewaspik.nl, klik op button ‘Beluister de kerkomroep’. Ook kunt u via livestream de dienst meebeleven. Op de website volgt u dan de link naar de uitzending.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Kindernevendienst:
Op de website www.hervormdegemeentewaspik.nl kan je elke zondag een vertelling en een werkje vinden. Kijk bij wekelijkse berichten. Veel plezier!
Pastoraat:
Dhr. T. de Jong (Heggewikke 28 SC) is weer thuis uit het ziekenhuis. Wij wensen hem een voorspoedig verder herstel.
Oud papier:
U kunt uw oud papier weer buiten klaar zetten op zaterdag 27 maart. De lopers zijn deze keer A. van den Broek, G. van den Broek, A. van Gammeren en L. Faro.
Contante giften niet meer fiscaal aftrekbaar:
Het college van kerkrentmeesters wil het volgende bericht over contante giften aan u doorgegeven. Vaak worden contante giften via de predikant of soms via de HVD meegegeven, collectebonnen worden vaak nog contant afgerekend bij de penningmeester. Ook bij kerkbalans ontvangen we regelmatig bedragen contant. Bedragen die contant aan een ANBI gegeven worden, ook wanneer daarvoor een kwitantie is verstrekt, zijn niet meer fiscaal aftrekbaar vanaf het jaar 2021. Dit heeft te maken met fraudegevoeligheid van het werken met kwitanties. Er zijn giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Wilt u in 2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten doen. Zie ook https://protestantsekerk.nl/nieuws/contante-giften-niet-meer-fiscaal-aftrekbaar/.
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
                                                           ds. Henk van Kapel