Orde van dienst zondag 19 mei 9.30 uur
Voorganger : C v.d. Voorde, Ridderkerk                                                                         
Organiste : C. Hakkert
Koster : J. Sterrenburg en E. van den Broek
Uitgangscollecte  

 

 

Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen                                                 
Zingen                     : Psalm 33 vers 1 en 6                                                                                       
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen :  Psalm 65 vers 1 en 6
Wetslezing  
Zingen : Gezang 452 vers 1 en 3  
   
Als er kinderen in de dienst zijn mogen die nu naar hun eigen kindernevendienst
   
Gebed  
Schriftlezing : Johannes 14 vers 15 t/m 26 en  Handelingen 2 vers 1 t/m 4
Zingen : Gezang 432 vers 1 en 2  
Verkondiging : Gods Geest is genoeg en overvloedig
Zingen : Gezang 120 vers 1 en 3  
   
Kinderen komen terug in de dienst
   
Geloofsbelijdenis  
Zingen : Gezang 118 vers 1 en 2  
Dankgebed  en voorbeden, stil gebed en eindigen met het Onze Vader
Zingen : Gezang 427 vers 1 en 7  
Zegen
Uitleidend orgelspel