Orde van dienst zondag 24 spetember 9.30 uur 
Voorganger : Ds. J. de Jong uit Gouda                                                    
Organiste : C. Hakkert
Koster : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte : Regiodiaconaat

 

 

Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen
Zingen                     : Psalm 84 vers 1 en 3 (OB)                                                                                               
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen      : Psalm 95 vers 1 en 3 (LB)
Wetslezing  
Zingen : Psalm 32 vers 1 en 2 (LB)
   
Kinderen gaan naar de kindernevendienst (als er kinderen zijn)
   
Gebed  
Schriftlezing : Matteüs 18 vers 21 t/m 35 (HSV)
Zingen : Gezang 329 vers 1, 2 en 3
Verkondiging  
Zingen : Gezang 285 vers 1 en 4 
   
Kinderen komen terug van de kindernevendienst (als er kinderen zijn)
   
Geloofsbelijdenis  
Zingen : Gezang 255 vers 1, 2 en 3 
Dankgebed  en voorbeden, stil gebed en eindigen met het Onze Vader
Zingen : Psalm 103 vers 1 en 9 (LB)
Zegen
Uitleidend orgelspel