Zondag 7 maart 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                    
Organiste : M. van den Broek
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Voorjaarszendingscollecte GZB
   
Woensdag 10 maart 19.30 uur Biddag
Voorganger : Ds. W.P. van der Aa uit Waalwijk
Organiste : C. Hakkert
Kosteres : L. van Kapel
   
Zondag 14 maart 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen uit Andel
Organiste : C. Hakkert
Koster : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte : Onderhouds- en restauratiefonds

 

Covid-19 en de eredienst:
PKN heeft laten weten dat we opnieuw 30 mensen in de kerkdiensten mogen ontvangen. Samenzang is nog niet toegestaan. Dit betekent dat we ons weer gaan organiseren zoals voorheen. U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst op zondag, voor de kerkdienst met biddag en ook voor het avondgebed bij ouderling Esther Wijnberg, 06 51 268 203 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Esther maakt de indeling van de kerk en bewaakt dat er niet meer dan 30 mensen de dienst bezoeken. Wanneer er meer dan 30 inschrijvingen voor een dienst zijn zal zij een (eerlijke) afweging maken. Mocht u zich hebben opgegeven maar niet kunnen deelnemen dan laat Esther u dat uiterlijk op zaterdag weten. Graag willen we u vragen om, wanneer u zich niet helemaal fit voelt, niet naar de dienst te komen om mogelijke besmetting te voorkomen. Wij wensen iedereen, in de kerk en thuis, gezegende diensten toe. U kunt de dienst thuis meeluisteren via de website www.hervormdegemeentewaspik.nl, klik op button ‘Beluister de kerkomroep’. Ook kunt u via livestream de dienst meebeleven. Op de website volgt u dan de link naar de uitzending.
Bij de diensten:
Zondag 7 maart lezen we Johannes 12: 1-11, de zalving van Jezus door Maria. De geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Wat bezielt Maria? Wat beweegt ons? Als het om Jezus gaat? Woensdag 10 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. We heten ds. Van der Aa hartelijk welkom. En op 14 maart heten we ds. Naijen hartelijk welkom. Heb goede diensten!
Kerkomroep én livestream:
U kunt de dienst thuis meeluisteren via de website www.hervormdegemeentewaspik.nl, klik op button ‘Beluister de kerkomroep’. Het is ook mogelijk de dienst via geluid én beeld mee te maken.
Kijken én luisteren kan via de link op de website. 
Op de website is een link geplaatst met een kleine gebruiksaanwijzing om in te kunnen loggen via tablet, telefoon of pc. Download de app van Zoom om makkelijk in te kunnen loggen met tablet of telefoon. Voor de PC kan je de browser versie gebruiken.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
GZB-voorjaarscollecte op zondag 7 maart.
HOOP VOOR JONGEREN IN ZUID-SOEDAN:
De kerk in Zuid-Soedan wordt zwaar geteisterd: een ingrijpende burgeroorlog, het vertrek naar de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda, gevolgd door de coronacrisis. Met alle beperkingen die de Anglicaanse Kerk van KajoKeji ervaart, wordt het Evangelie in deze omstandigheden toch krachtig gedeeld. Overal in de vluchtelingenkampen zijn eenvoudige kerken opgezet, waarin vooral jongeren een actieve rol spelen. Met deze collecte ondersteunt u het werk onder jongeren: van bemoedigende activiteiten tot praktische trainingen.
Kindernevendienst:
Op de website www.hervormdegemeentewaspik.nl kan je elke zondag een vertelling en een werkje vinden. Kijk bij wekelijkse berichten. Veel plezier!
Pastoraat:
Mw. C. Boezer – Ros (Van Duvenvoordestraat 18) onderging een knieoperatie.  Ze is weer thuis. Na een aanvankelijke complicatie kan gelukkig toch de revalidatie voorzichtig worden ingezet. We wensen Corrie een voorspoedige revalidatie.
In memoriam:
Wilhelmina Schouten, weduwe van Adri Bakkeren, is overleden op 20 februari. Ze overleed op haar kamer in De Stroming na een kort ziekbed ten gevolge van een Coronabesmetting. Ze werd geboren in Dussen op 23 augustus 1937. Ze huwde haar Adri. Ze woonden in in Dussen bij haar moeder. Hij bouwde een huis aan de Kerkvaartsestraat 12, dat zij betrokken. Hier kregen ze een zoon Jan. Later woonden ze in het zelfgebouwde huis aan de De Roonlaan. Graag en lang is ze lid geweest van christelijk gemengde zangvereniging Oefening Kweekt Kunst. Zingen was haar lust en leven. De kerkdienst en de contactmiddag in De Schakel bezocht ze trouw. Na het overlijden van Adri verhuisde ze naar de Sint Jozefhof. Na een verblijf in De Hazelaar woonde ze tijdelijk in zorgcentrum Het Hooge Veer in Raamsdonksveer. Ten slotte vond ze haar draai tussen de oude bekenden in De Stroming. Je kon haar geen groter plezier doen dan met orchideeën. Ze heeft veel steun gehad van haar zoon en zijn gezin. De afscheidsdienst werd in onze kerk op vrijdag 26 februari om 13.30 uur gehouden, waarna we Willy bij haar echtgenoot hebben begraven op de begraafplaats om de kerk. We wensen zoon Jan met Saskia en de klein- en achterkleinkinderen, haar zus en de families, de bewoners en verzorgenden van De Stroming en de buren de nabijheid toe van God.
Catechisatie:
Op vrijdag 12 maart houden we weer catechisatie, om 18.45 uur. De jongeren ontvangen de inloggegevens.
Leercirkel:
De leercirkel vervolgen we op vrijdag 12 maart om 20.00 uur. Wil je ook eens meedoen? Hartelijk welkom. Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen met ds. Van Kapel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 311315.
’t Schakeltje:
Graag willen we voor Pasen weer een Schakeltje uitbrengen en daarom vragen we u om uiterlijk 14 maart a.s. kopij aan te leveren bij de redactie. Het vorige Schakeltje was gevuld met verhalen van gemeenteleden en verenigingen hoe zij de periode van corona beleefden. Helaas zitten we nog steeds in een vorm van lock down waardoor het verenigingsleven stil ligt en het gemeenteleven op een andere manier wordt ingevuld. Graag willen we u vragen om uw ervaringen op papier te zetten; hoe is het om vooral via de kerkomroep met de diensten mee te leven, hoe is het om niet naar de vrouwenvereniging, bijbelstudie enz te kunnen gaan? Hoe is het om…… vult u zelf maar in! Ook een mooie tekst die u heeft geraakt of een stukje uitleg bij een lied dat u heeft aangevraagd voor het muzikale avondgebed is welkom.We zien uw inzending heel graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dank:
Een woord van dank voor onze organist Maarten van Kapel voor het bespelen van ons orgel in de afgelopen jaren. Vanaf januari 2021 staat Maarten in goed overleg niet meer op het orgelrooster van organisten. Maarten blijft wel ondersteuning geven aan praktische vragen van de organisten en indien nodig is hij beschikbaar om het orgel te bespelen. Wij wensen Maarten succes in zijn studie. Namens het college van kerkrentmeesters, Co Vos
Verantwoording:
Ds. Van Kapel ontving Euro 10,-- t.b.v. de potgrond-bijbelactie. Hartelijk dank voor uw gift. Via bank hebben de kerkrentmeesters een gift van € 500 ontvangen voor instandhouding predikantsplaats.Hartelijk dank voor uw gift
Agenda:
Maandag 8 maart 20.00 uur kerkenraadsvergadering online
Woensdag 10 maart 19.30 uur bidstond voor gewas en arbeid
Vrijdag 12 maart 18.45 uur catechisatie online
Vrijdag 12 maart 20.00 uur Leercirkel online
Vakantie en nascholing:
Tot en met dinsdag 9 maart is ds. Van Kapel afwezig in verband met vakantie gevolgd door nascholing. Als u pastorale bijstand wenst door een predikant kunt u contact opnemen met diaken Ria Vuijk, tel. 0416-313451.
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet mede namens de kerkenraad,
                                   Thomas Hanckmann…….