Zondag 18 oktober 9.30 uur
Voorganger               : ds. H.J. van Kapel
Organist                     : M. van Kapel
Koster                         : S. Spuijbroek
Uitgangscollecte      : instandhouding predikantsplaats

Nieuwe richtlijnen rond covid-19 voor de eredienst:
Maandag 5 oktober heeft PKN nieuwe richtlijnen gegeven voor de eredienst. De volgende regels zullen we als kerkenraad navolgen:
            Maximaal 30 kerkgangers
            Niet zingen
            Bij voorkeur een mondkapje dragen bij verplaatsingen (dus naar
            uw plaats en terug naar buiten)
Op deze manier willen we op een veilige manier tot Gods eer de
erediensten blijven houden.
U dient zich aan te melden voor de kerkdienst bij ouderling Esther Wijnberg, 06 51 268 203 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Esther maakt de indeling van de kerk en bewaakt dat er niet meer dan 30 mensen de dienst bezoeken. Wanneer er meer dan 30 inschrijvingen voor een dienst zijn zal zij een (eerlijke) afweging maken. Mocht u zich hebben opgegeven maar niet kunnen deelnemen dan laat Esther u dat uiterlijk op zaterdag weten. Wij wensen iedereen, in de kerk en thuis, gezegende diensten toe.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Bij de dienst:
We lezen Mattheus 22: 15-22. Men probeert Jezus met woorden te vangen door de vraag of je de keizer wel belasting mag betalen. Jezus laat zich niet bang maken voor de keizer en zijn macht. Hij stelt ons voor de gehoorzaamheid aan God onze Schepper.
In memoriam:
Simon Johannes Quist (Carmelietenstraat 42) is op 5 oktober in het Elizabethziekenhuis in Tilburg overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Hij werd geboren in Waspik op 17 november 1946. Hij groeide op met een broer en twee zussen. Broer Jan en hij werkten thuis met hun vader op het land. Zondags kwamen zij ‘s morgens in de kerkdienst. Deze gewoonte heeft Simon zijn leven lang volgehouden. Hij volgde bijzonder onderwijs en vanaf zijn vijftiende werkte hij bij Bosch en later bij Chabot stansmessen. Het overlijden van zijn vader op 62-jarige leeftijd was een grote slag voor hem. Nadat zijn moeder moest worden opgenomen in het verpleeghuis bleef hij nog korte tijd thuis aan de Vrouwkensvaartsestraat wonen, tot hij, 25 jaar geleden, kon verhuizen naar Carmelietenstraat 42. Hij heeft hier, bijgestaan door in het bijzonder zijn broer en de buren, een goede tijd gehad. Hij werkte in zijn bloemen- en moestuin, hij hield kippen en pauwen. In zijn auto – hij reed graag en goed – chauffeurde hij naar zijn werk, naar de Efteling, naar zijn vaste vertrouwde koffieadressen in de families. Hij haalde oud papier mee op. De laatste jaren hielp hij bij de papiercontainer achter De Schakel. Aansluitend aan de afscheidsdienst in de kerk op zaterdag 10 oktober heeft de familie hem te rusten gelegd in een graf bij dat van zijn ouders. In de dienst hoorden en overdachten we Jezus’ woord over het huis van zijn Vader, waar Hij ons plaats bereidt (Johannes 13,14). De Here vertrooste zijn broer Jan en schoonzus Riet met hun gezin en hun families, en ieder ander die in Simon Quist een geliefde medemens mist.
Bijbelgesprekskring:
We komen samen in De Schakel op woensdagmiddag 21 oktober om 14.00 uur. We staan stil bij de persoon van Barzillai, zie het boekje Koninklijk gezelschap, blz. 56-59. Hij was oud, maar een grote steun voor David. Wie is deze Barzillai en hoe gaat hij, op zijn leeftijd, te werk? U bent welkom.
Leercirkel:
De deelnemers aan de belijdeniscatechisatie van vorig seizoen zijn enthousiast voor een vervolg. We gaan verder onder de naam ‘leercirkel’. De naam drukt uit dat we met en van elkaar willen leren. Een cirkel heeft een midden, dit is voor ons het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof is het hart van de leercirkel. De eerste keer is vrijdag 23 oktober, in de grote zaal van De Schakel. We beginnen om 20.00 uur, we gaan door tot uiterlijk 21.30 uur. Uit de boekjes die de nieuwe lidmaten bij hun belijdenis cadeau kregen kiezen we de onderwerpen. Hét boek voor het geloof, de Bijbel, gaat ook open want we willen de Bijbel beter leren kennen. Er staat zoveel in de Bijbel, zoveel is nieuw! Zin om mee te doen? Kom in de kring! Van harte welkom. Graag even van te voren aanmelden. 
Happy Kids Club:
De happy kids club gaat in de herfstvakantie van dit jaar niet door vanwege covid 19. We wensen de kinderen toch graag een fijne vakantie.
Jaarlijkse verkoping:
De jaarlijkse verkoping van onze vrouwenvereniging gaat dit jaar niet door, die beslissing moesten we nemen i.v.m.het Corona virus. Wij doen dit met mijn pijn in ons hart, maar hopen en bidden dat het het volgend jaar wel mag .
Blijven jullie wel de D .E. punten sparen? Hartelijke groet het bestuur.
‘t Schakeltje:
Kopij voor het nieuwe Schakeltje kunt u inleveren op adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tot maandag 19 oktober.
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft vanaf januari Euro 245,-- opgebracht. Dank aan de gulle jarigen en zeker ook aan de collectanten!
Verantwoording:
Ds. Van Kapel ontving 1 x Euro 20,-- en 1 x Euro 50,-- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften.
Oud Papier:
Op zaterdag 31 oktober wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn deze keer G. Pruijsen, P. Knoops, J. Netten, P. Pruijsen.
Agenda:
Zondag 18 oktober kindernevendienst
Woensdag 21 oktober 14.00 uur Bijbelgesprekskring in De Schakel
Vrijdag 23 oktober 20.00 uur Leercirkel in De Schakel
Tenslotte:
Veel sterkte voor u allemaal in deze onzekere tijd. Wijsheid ook, voor het invullen van de dringende corona-adviezen in eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. De jongeren en kinderen wensen we een goede herfstvakantie. Ontvang allen een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                                               ds. Henk van Kapel