Kerkdienstuitzending Zondag 22 november 2020 9:30 uur                  
Voorganger                : ds. B. de Graaf uit Waalwijk
Organiste                    : C. Hakkert
Koster                          : H. Pruijsen
Extra collecte            : I.Z.B. binnenland

Orde van dienst
Inleidend orgelspel             
Welkom & medelingen
                   
Intochtslied                : Gezang 289 vers 1 en 4 (LB)
Stil gebed                 
Votum & groet
Zingen                          : Psalm 103 vers 8 en 9 (OB)
Wetslezing                  : Kolossenzen  3 vers 1 t/m 4 en vers 12 t/m 17
Zingen                          : Gezang 481 vers 4 (LB)

Kinderen gaan naar de kinder nevendienst (als er kinderen in de dienst aanwezig zijn)

Gebed                       
Schriftlezing              : Job 14 vers 1,2,7 t/m 10 en 14a  en 1 Korinthe 15 vers 20 t/m 26 en 35 t/m 45
Zingen                          : Gezang 218 vers 1, 2, 4, 5 en 6 (LB)
Verkondiging  
Orgelspel

Kinderen komen terug in de kerk (als er kinderen in de dienst aanwezig zijn)

Gedachtenis aan hen die van ons zijn heen gegaan

Geloofsbelijdenis              
Zingen                          : Psalm 68 vers 10 (OB)
Dankzegging, voorbede, stil gebed met afsluitend gezamelijk het Onze Vader            
Zingen                         : Gezang 297 vers 1 en 2 (LB)
Zegen 
Uitleidend orgelspel