Orde van dienst zondag 16 mei  9.30 uur 
Voorganger : Dhr. H. Molenaar uit 's Gravenmoer                         
Organiste : C. Hakkert
Koster : H. Pruijsen
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Inleidend orgelspel  
Welkom en  mededelingen 
Zingen : Psalm 97 vers 1 en 6 (OB)                                                                                               
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen : Psalm 91 vers 1 (OB)
Wetlezing  
Zingen  : Psalm 25 vers 5 (OB)
   
Gebed  
Schriftlezing : Psalm 91 vers 1, 9 t/m 16 en Hebr. 1 vers 10 t/m 14
Zingen : Psalm 56 vers 5 (OB)
Verkondiging Wezenzondag: Alleen maar niet Alleen
Zingen : Gezang 234 vers 1 en 2  (LB)
   
Geloofsbelijdenis  
Zingen : Gezang 291 vers 1 (LB)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamelijk het Onze Vader
Zingen : Gezang 293 vers 1 en 2 (LB)
Zegen  
Uitleidend orgelspel