Nieuwsbrief mei 2008
         Carmelietenstraat 18
  5165 KA Waspik
       tel. 0416‑31.2013  

     

Lintjesregen voor leden van de hervormde gemeente Waspik.   Proost !!!

Onderscheidingen
Onze gemeenteleden Greet de Goeij (Leeuwerik 38) en Gerda en Simon Quist (Carmelietenstraat 18) ontvingen op 25 april een Koninklijke onderscheiding. Zij werden door Burgemeester  Kleijngeld namens Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mede uit erkenning voor hun vrijwilligersinzet voor onze gemeente, het rode kruis, de hartstichting, EHBO enzovoort enzovoort. Ook langs deze weg feliciteren wij hen van harte, met wie bij hen horen. Wij zijn Greet, Gerda en Simon erkentelijk voor het werk door hen verricht onder ons als ouderen en jongeren van de gemeente. Wij bidden hen Gods goede geleide toe op het verdere van de levensweg, en vreugde in het voortgaande dienstwerk in de Naam van onze Here Jezus Christus.
                
 Ook gefeliciteerd namens de redactie.
Esther, Mirjam, Henk en Wim.

Regio Bericht 
Op 3 juni a.s. hoopt dokter Ten Hove, uitgezonden door de GZB als zendingsarts, een lezing te houden in “De Schakel” te Waspik, over zijn werk in het Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe.
Belangstellenden van buiten ons dorp en speciaal medewerkers van zendingscommissies nodigen wij hierbij van harte uit om te komen luisteren naar wat dokter Ten Hove te vertellen heeft over zijn dankbare, maar ook moeilijke taak in het ziekenhuis.
U vindt De Schakel bij de kerk aan het Dorpsplein naast de pastorie. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
We beginnen met het programma om 20.00uur. Hopelijk tot dan.

De Zendingscommissie, Ned. Herv. Kerk, Waspik.