Nieuwsbrief April 2008
Carmelietenstraat 18
5165 KA Waspik
tel. 0416‑31.2013  

      

INHOUD
Thema-avonden. 

Thema-avonden Na vorig jaar met natuurvereniging Slagenland een aantal gespreksavonden rond het thema ‘Op goede gronden’ te hebben georganiseerd, organiseerde het Parochieverband en de Hervormde gemeente dit jaar met het Platform Waspik samen een tweetal thema-avonden over              ‘De vreemdeling in ons midden’.
Op 7 april werd een informatieavond over de Islam gehouden.
  
 Op de eerste avond was als Gastspreker dhr. Said Mokadim, medewerker van IHSAN (Islamitisch instituut voor maatschappelijk activeringswerk te 's-Hertogenbosch) hij ging in gesprek met de aanwezigen personen), na de koffiepauze vond er een interessante dialoog plaats tussen de aanwezige bewoners van Waspik. Het was een zeer geslaagde avond.

Op 21 april vond een gespreksavond plaats over het thema: de vreemdeling in ons midden. De avonden begon om 20.00 uur in het Oude Raadhuis. Een aantal genodigden hadden het verzoek gekregen een statement te maken waarop een dialoog kon volgen met de aanwezigen, een hiervan publiseren we in onze nieuwsbrief.
      

stelling vanuit de kerken tijdens de gespreksavond over het integratievraagstuk in het Oude Raadhuis te Waspik op 21 april 
Herinner u dat u zelf vreemdeling bent geweest
Een Bijbelwoord (naar Deuteronomium 5:15, 15: 15; 16: 12; 24: 18, 22; Exodus 22: 20; 23:9), over Israël. Het gebod aan Israël om goed te zijn voor de vreemdeling, zelfs: heb de vreemdeling lief als uzelf Leviticus 19:34; Deuteronomium 10: 19  wordt gemotiveerd in hun eigen vreemdelingschap eens in Egypte.
De Bijbeltekst is van toepassing op de volksgeschiedenis van Nederland, en ik denk ook op de Langstraatregio. Ik denk aan de tijden van vreemde overheersing: de 80-jarige oorlog met Spanje, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog. En er was de vraag: Waar horen wij nu bij? Is het Brabant, of is het Holland? Veelzeggend is de titel van het boek geschreven door Han Verschure over de geschiedenis van de Langstraat in de 80-jarige oorlog: ‘Overleven buiten de Hollandse Tuin’. Het goede leven is de mensen in deze streek denk ik maar zelden komen aanwaaien, in de volksaard zit een taaiheid [de taaiheid van leer…] die samenhangt met een geschiedenis van als onderhorige voornamelijk zelf te moeten waken over en opkomen voor het eigen belang. 
 Ik draai het om. De herinnering aan de tijden van het eigen vreemdelingschap op de eigen grond, zou wel eens de geweldige potentie kunnen herbergen, om de vreemdeling die vandaag de dag van elders is gekomen, nabij te zijn. Dat veronderstelt dat je de vraag durft stellen - dat je de vreemdeling de vraag aan jou durft laten stellen - wie je zelf bent, als mens, en wat voor jou in deze wereld, ‘leven’ is. 
Bijbels gezien typeert de vreemdelingschap het menszijn. We zijn ‘vreemdeling van huis uit’. Sedert zijn verdrijving uit het paradijs is de mens uit-landig, ‘ellendig’. Het evangelie van Jezus Christus predikt de komst van een nieuw Koninkrijk, waarin geen vervreemding meer is. In de belofte en verwachting van dat Koninkrijk staan wie de vrede zoeken en willen stichten, sterk.

Het was een zeer geslaagde avond met veel goede ideeën voor dit toch moeilijke onderwerp.