Het Regioconsert Waspik 2009

Samen zingen en samen luisteren naar veelal christelijke zang en muziek is het doel van het Regio-concert dat 4 bekende koren uit de regio Waalwijk-Geertruidenberg binnenkort geven. 
Zaterdag 16 mei 2009 is er een zeer afwisselend concert in de Ned. Herv. Kerk in het centrum van Waspik.
Het programma bestaat uit samenzang, koorzang en het optreden van een koperensenmble van Crescendo uit `s Gravenmoer.

De koren die optreden zijn:
Waalwijk Oost uit Waalwijk,
Halleluja uit `s Gravenmoer.                  
Maranatha uit Geertruidenberg
Oefening Kweekt Kunst uit Waspik.

 Collecte onkosten:
De toegang is gratis maar een concert
als dit brengt toch de nodige onkosten met zich mee, 
daarom zal er een collecte worden gehouden.
In de pauze kunt u genieten van een gratis kopje thee of koffie.                  
Het concert begint om 20.00u. De kerk is open om 19.30u.  
Vlakbij de kerk is ruime parkeergelegenheid, deze is gratis gratis.                                                                    

Allen van harte welkom.