REGIOCONCERT  2013

Zaterdag 28 september a.s. is er in de Hervormde kerk van Waspik een regioconcert.
Omdat er nog maar 4 koren lid zijn in de regio, zal dit het laatste regioconcert zijn. 
Aan dit concert werken mee:
Geref. kerkkoor "Halleluja" uit ’s-Gravenmoer
Chr. gemengde zangvereniging "Excelsior" uit 's-Gravenmoer, beide o.l.v. de heer N. Koeneman.
Chr. gemengde zangvereniging "Halleluja" uit Sprang-Capelle.
Chr. gemengde zangvereniging O.K.K. uit Waspik, beide o.l.v. mw. C. Hakkert.

De organiste van deze avond is Mariëlle van den Broek en de piano wordt bespeeld door Corine Vreeken.
Het belooft een heel mooie avond te worden met veel koor- en samenzang. Er wordt door de gezamenlijke koren een muziekstuk van Feike Asma uitgevoerd, waarbij een bijzonder mooie orgelsolo valt te beluisteren.
De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden voor een nog nader te bepalen goed doel.

U bent allen van harte uitgenodigd!