Noodhulp Bangla Desh

Momenteel voert Kerk in Actie campagne om de slachtoffers van de enorme ramp in Bangla Desh te helpen. Een ramp die helaas in de media onderbelicht is, terwijl er ruim 5 miljoen mensen dakloos zijn geworden en er meer dan tienduizend doden zijn te betreuren. Help een kind met maar 15 cent per dag, ga naar www.15cent.nl/    Voor meer informatie klik op de hieronderstaande link.
http://www.kerkinactie.nl/page.aspx?intId=3705&intNavType=3&blnPage=true
Zimbabwe, Morgenster, dr. Ten Hove en dr.Pouwl
Trouwe lezers van de Voetius zijn deze namen al vaker tegengekomen, omdat wij u als Zendingscommissie regelmatig informeerden over het wel en wee van de dokters en hun gezinnen.
Maar natuurlijk ook over de mensen waarvoor zij het mooie werk, waarbij wij ons nauw betrokken voelen, doen.
Dr. Ten Hove heeft ons laten weten dat hij de ondersteuning door onze gemeente met financiële middelen en gebed bijzonder waardeert.  Mocht u, gezien de huidige zeer zorgelijke situatie in Zimbabwe, die ook de lokale medewerkers van de Morgenster treft, zelf rechtstreeks willen doneren dan kunt u een bedrag overmaken naar girorekening 6300425 t.n.v. H.A. ten Hove te Drachten o.v.v. “Noodhulp Zimbabwe”  of naar girorekening 1546599 t.n.v. Hervormde Wijkgemeente Ichtus inz. Herman&Huibke te Katwijk o.v.v. “Lactogen” (in dit geval is uw gift fiscaal aftrekbaar).
Wij hadden met Dr. Ten Hove afgesproken dat hij op 3 juni 2008, tijdens zijn verlof in Nederland, onze gemeente wilde bijpraten over zijn werk in de Morgenster. De gene die hem persoonlijk wilden ontmoeten konden deze datum in hun agenda noteren. Uiteraard was iedereen van harte uitgenodigd voor deze avond, die in De Schakel werd gehouden. Voor meer informatie over deze avond klik hier. Op onderstaand email adres kunt U mee informatie lezen en bekijken over de werkzaamheden van het team van Dr. Ten Hove en Dr. Paul. Klik hier voor een fotocollage van de Morgenster en het ziekenhuis. Kijk ook op: www.everyoneweb.com/loesenlautezimbabwe

 

 Nieuws vanuit Zimbabwe