Nieuwsbrief september 2008
         Carmelietenstraat 18
  5165 KA Waspik
       tel. 0416‑31.2013 

    


 •  Verslag van de zendingsavond van 3 juni jl. in De Schakel
  Deze avond werd georganiseerd door de Zendingscommissie van onze kerk en stond geheel in het teken van de Morgenster in Zimbabwe.
  Na een welkomstwoord door de voorzitter heeft Ds. Van Kapel de avond geopend met gebed en een korte meditatie, waarna we Psalm 98 zongen, begeleid door Corrie Hakkert.
  Dr. Herman ten Hove, geneesheer-directeur van het Morgenster ziekenhuis te Masvingo, heeft aan de hand van een diapresentatie de aanwezigen bijgepraat over zijn werk en over de algemene situatie in Zimbabwe.  Hij woont met zijn vrouw Huibke en twee kinderen sinds drie jaar op de Morgenster. In september verwachten zij hun derde kind.
  Collega, Dr. Arian Paul en zijn vrouw Jessica zijn ongeveer een jaar geleden, de gelederen komen versterken.
  De derde arts is een Zimbabwaanse. Haar naam is dokter Kashangura.
  Algemeen
  Door uitbreiding van het aantal artsen van 1 naar 3 heeft men veel meer mensen op de polikliniek van de Morgenster kunnen behandelen. In 2008 zal het aantal naar verwachting meer dan 40.000 bedragen.
  Het aantal opgenomen patiënten en verrichtingen wordt uiteraard mede bepaald door het aantal bedden (240), maar ook door het feit dat er vaak een dagdeel geen elektriciteit is en omdat de Morgenster op een heuvel ligt, daarmee ook geen water (de pompen werken op krachtstroom). Een bevalling bij kaarslicht zonder water is lastig en riskant.
  De moedersterfte bij bevallingen in Zimbabwe ligt op 1,1%. In Nederland is dit ruim 100 x lager. Ongeveer 13% van de kinderen sterft voordat ze 5 jaar zijn.
  De levensverwachting is in de afgelopen jaren gedaald naar 36 jaar. President Mugabe is echter al boven de tachtig.
  HIV
  Dit is het grootste gezondheidsprobleem in Zimbabwe. De HIV besmetting ligt op 19% van de bevolking en hoewel er veel gedaan wordt door verschillende organisaties aan preventie (door voorlichting, verstrekken van condooms) en bestrijding van de gevolgen (aids, overlijden en weeskinderen) door het verstrekken van betaalbare medicatie, lijkt het “dweilen met de kraan open” . Als de mannen al werk hebben, werken ze vaak ver van huis. Het inkomen is zo extreem laag dat ze ten gevolge van hoge reiskosten maar 1x per jaar thuis komen. Dit werkt wisselende contacten en dus HIV-besmetting in de hand.
  Slechts een deel van de besmette mensen is bereikbaar voor behandeling t.g.v.:
  . Slechte of geheel ontbrekende medische voorzieningen op het platte land
  . Medicatie is niet beschikbaar of onbetaalbaar voor patiënten (er zijn plattelands poliklinieken die zelfs geen paracetamol in huis hebben)
    Taboe op HIV en aids
  . Geen reisgeld om naar een kliniek te gaan
  . Geen geld voor de extra voeding die nodig is naast medicijnen om met HIV besmette mensen te laten aansterken
  . Ondanks het bovenstaande wordt door het Morgenster ziekenhuis aan een toenemend aantal met HIV besmette mensen zorg verleend o.a. door het verstrekken van ARV’s (aids-   virusremmers) en omdat de artsen naast hun werk in het ziekenhuis er ook opuit trekken naar de klinieken in de provincie.
  Medicatie wordt betaalbaar gemaakt en HIV bespreekbaar gemaakt. Daarnaast wordt, vooral aan met HIV besmette kinderen, voedsel verstrekt.
  Intussen wordt er door de Morgenster aan capaciteitsverbetering gewerkt (gebouw en deskundigen) om nog meer mensen te kunnen helpen.
  Voedsel
  De Morgenster koopt voedsel in Zuid-Afrika o.a. van donaties uit Nederland. Dit wordt verstrekt aan:
 • de eigen staf, zodat ze hun werk kunnen blijven doen en gemotiveerd zijn te blijven,
 • aan HIV-patienten onder behandeling omdat ze anders geen kans hebben,
 • aan de allerarmsten in de omgeving
  Daarnaast heeft men het lactogenproject (poedermelk voor baby’s/zuigelingen), mede omdat met HIV besmette moeders dit kunnen overdragen aan baby’s via moedermelk.
  Vimbai is zo’n voorbeeld van een baby in het lactogen-project. Overigens is zij een vondeling, die door de politie bij het ziekenhuis afgeleverd is en nu verzorgd wordt in een eenoudergezin, dat ook voedselhulp krijgt.
  School
  Er zijn geen schoolboeken en nauwelijks schriften verkrijgbaar. De onderwijzer schrijft alles op het bord en de kinderen moeten het overschrijven, maar hebben geen pennen/potloden en schriften.
  De Morgenster importeert schoolbenodigdheden uit Zuid-Afrika en deelt ze uit aan behoeftige kinderen. Het gaat hier om 4 scholen en in totaal 1100 kinderen. Voor sommige kinderen wordt ook het schoolgeld betaald.
  Economie en politiek
  Sinds de komst van Dr ten Hove in Zimbabwe heeft hij de algemene economische en politieke situatie alleen maar zien verslechteren. De Morgenster is het enige nog functionerende ziekenhuis in de regio, waar 1,4 miljoen mensen wonen.
  De inflatie bedraagt nu een onvoorstelbare 200.000% en bankbiljetten van 500.000.000 Zimbabwaanse dollars zijn minder dan € 0,50 waard. De schappen in de winkels zijn leeg en de werkloosheid bedraagt meer dan 80%. Intussen zijn meer dan 3 miljoen Zimbabwanen (vooral mannen) gevlucht naar Zuid-Afrika om werk te zoeken, maar ook om te ontkomen aan het regime.
  Het is heel onduidelijk of de tweede ronde van de presidentsverkiezingen iets ten goede zal veranderen. Zelfs als Mugabe vertrekt zullen de militairen de macht niet uit handen geven, omdat ze dan mogelijk veroordeeld zullen worden voor misdaden begaan in de jaren tachtig. De toekomst is dus somber. Toch zijn de mensen van de Morgenster niet wanhopig. Ze ervaren Gods zegen op hun werk en dat geeft hun hoop voor de toekomst.
 • Toekomstplannen   
 • Het uitbreiden van de capaciteit voor de behandeling met virusremmers (reeds genoemd).
 • Eigen accu’s om kritische afdelingen van elektriciteit te voorzien wanneer het stroomnet uitvalt. De huidige beschikbare dieselgenerators zijn onvoldoende en bovendien is ook dieselolie schaars.
 • Een voorziening dat water toch naar boven gepompt kan worden (De Morgenster ligt op een heuvel) bij stroomuitval.
 • Bijbelcursussen voor verplegend personeel (geestelijke bagage) om bijstand/troost te kunnen bieden aan patiënten.

Financiële bijdragen
Het werk van Dr. Ten Hove en zijn team wordt financieel mogelijk gemaakt door projectgelden van de GZB, maar ook direct door giften van kerken en meelevenden in Nederland. Dr. Ten Hove bedankte speciaal voor giften die hij ontving uit Waspik. Bovendien heeft de EO belangrijke bedragen geschonken, na een aantal televisie-uitzendingen opgenomen in de Morgenster.
Ook kunt u het werk in de Morgenster steunen door uw bijdrage te storten op giro 6300425 t.n.v. H.A. ten Hove te Drachten.
De collecte van deze avond bracht het geweldige bedrag van € 322 op. Dit bedrag plus een gift van de Boekencommissie is aan Dr. Ten Hove aangeboden ter besteding naar eigen inzicht.
Na het zingen van Gezang 130 heeft de voorzitter deze bijzondere avond afgesloten met gebed.
Geboorte van een dochter
Van Harte gefeliciteerd door de Hervormde gemeente van Waspik.
 

Voorzitter Zendingscommissie,
Jan Besseling