LEZING 400 JAAR REFORMATIE MIDDEN LANGSTRAAT

 

Het is al weer even geleden dat in onze kerk de lezing plaatsvond rond 400 jaar Reformatie in de Midden-Langstraat. Op 27 oktober 2010 ontvingen we in Waspik mevrouw Mirjam van Veen en de heer Han Verschure in het kader van de regionale viering van 400 jaar Reformatie.
Voor deze avond waren alle gemeenteleden van de deelnemende kerken uitgenodigd, we hadden de kerkenraden aangeschreven, de heemkundekringen per email benaderd en een persbericht rondgestuurd. We hadden alleen geen idee hoe veel belangstelling er zou bestaan voor deze lezing. Terwijl we de koffie en thee in de kerk aan het klaarzetten waren spraken we uit dat 50 tot 100 mensen al heel mooi zou zijn….. Om 20.00 uur zaten er maar liefst 137 luisteraars in de kerk! Een prachtige opkomst én, zo bleek, de mensen waren niet voor niets gekomen.

  

Mevrouw Mirjam van Veen, kerkhistoricus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, hield een interessante inleiding over het begin van de Reformatie in Zwitserland. Hoe het kwam dat juist daar de Reformatie van start ging. Hoe de Reformatie verder zijn weg vond en uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Hoe de Reformatie in Nederland (in het algemeen) verliep, welke partijen en motieven een rol speelden. Mevrouw Van Veen vertelde boeiend en heeft veel nieuwe feiten voor ons aan het licht gebracht die in haar boek “Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk” zijn na te lezen.

  

De heer Han Verschure, geboren in Waspik en tegenwoordig woonachtig in Dongen, heeft in zijn boek “Overleven buiten de Hollandse Tuin” een hoofdstuk gewijd aan het religieuze leven in de Langstraat tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Juist in die periode vond ook de Reformatie plaats in onze regio. De heer Verschure vertelde waarom in deze omgeving de Reformatie later doorgedrongen is dan in het gebied ten noorden van ons. Zijn verhaal kende vele spannende anekdotes over dominees in de omgeving en hun vaak wat bijzondere manier van doen….

 

Het was een bijzonder geslaagde avond waar we als regionale commissie met heel veel genoegen op terugkijken. Mocht u het gemist hebben: u kunt natuurlijk altijd de boeken van de sprekers lezen van Mevrouw Mirjam van Veen en Han Verschure.

Esther Wijnberg