Overige nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van het overige nieuws van de Hervormde Gemeente Waspik.


 

BERICHT KERKDIENSTEN:
Versoepeling coronamaatregelen:
Coronamaatregelen:
Met ingang van 24 juni jl. zijn de maatregelen door de overheid opnieuw versoepeld en deze versoepelingen zijn ook van invloed op onze kerkdiensten.
Aantal bezoekers:
Er is geen maximaal aantal bezoekers meer vastgelegd. Wel moet steeds de afstand van 1,5 meter worden gehandhaafd. Voor onze kerk betekent dit dat u met ingang van 4 juli niet meer hoeft te reserveren voor de kerkdiensten. We zullen banken afsluiten zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen.
Registratie::
De registratie aan het begin van de dienst zullen we achterwege laten. Het spreekt vanzelf dat we erop rekenen dat u in geval van klachten die aan corona gekoppeld kunnen worden (hoesten, koorts) niet naar de kerk komt.
Andere maatregelen:
We verzoeken u om uw handen te blijven ontsmetten bij binnenkomst. Het mondneusmasker hoeft niet meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de kerk zolang u de afstand van 1,5 meter respecteert.
Samenzang:
Het is weer toegestaan om samen te zingen. We zullen dat dan ook met veel plezier weer oppakken en zo samen God de lof brengen.
Dankbaar:
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat deze versoepelingen mogelijk zijn. We houden de berichtgeving goed in de gaten en passen onze erediensten aan wanneer daar aanleiding toe is. Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, ewijnberg@home, 06 51 268 203.
Kindernevendienst, In overleg met de leidinggevenden van de kindernevendienst is besloten om de kindernevendienst weer te gaan houden met ingang van zondag 20 juni. We nodigen onze gezinnen met jonge kinderen hartelijk uit om zich aan te melden voor de kerkdiensten.  

Uw kerkenraad 

Reglement voor het gebruik van "De Schakel"

Avondmaalsviering in COVID-tijd:

Op zondag 27 september vierden we voor de eerste maal sinds de uitbraak van het covid-virus het Heilig Avondmaal. Aan deze viering ging de nodige voorbereiding vooraf om het zo uit te denken dat we de viering corona-proof konden doen. Wijn en brood werden in afzonderlijke cupjes gereed gezet en staand om de tafel hebben we een gezegend samen zijn met Jezus en elkaar gehad. Zolang het virus niet overwonnen is zullen we op deze wijze het Heilig Avondmaal blijven vieren.

Klik hier voor informatie over de cursus

“De Virale Kerk”  
De Werkgroep vorming en Toerusting van de PGML wil doorgaan met het bieden van ruimte voor vorming en toerusting. Daarom hebben wij een facebookgroep opgezet genaamd "De Virale Kerk" in verwijzing naar de Vitale Kerk die wij graag met zijn allen zouden willen zijn. U kunt ons op facebook vinden als groep en zich aanmelden bij onze groep dan zal U door een van onze moderators worden toegelaten tot de groep.  
In de afgelopen weken konden we het met elkaar hebben over “onze” kerk na de corona-tijd. Dit gesprek willen we na 2 weken stopzetten. 
Voor de komende twee weken is er iets luchtigers. We kunnen vakantie-ervaringen delen. Dat lijkt bijna weemoedig – reizen is vooralsnog niet aan de orde en de kans is heel groot dat we een zomervakantie die we doorbrengen in verre bestemmingen vooral uit ons hoofd moeten zetten. 
Wij nodigen iedereen uit om één of twee foto’s te laten zien van een kerk of een ander gebouw dat met ons geloof te maken heeft. Daarbij gaat het om een gebouw dat we in één van onze vakanties zagen. Een gebouw dat ons raakte – een gebouw waar we dingen zagen die iets van waar het in ons geloof om gaat tastbaar maakt. Je mag in een korte tekst er bij uitleggen waarom dit gebouw zo tot je spreekt – maar een tekst is geen verplichting. 
En dan hopen we dat we met elkaar een mooi fotoboek tot stand brengen. En dat we er samen van mogen genieten. 
Vanaf in de loop van komende zaterdag wordt onze facebookgroep “De Virale Kerk” hiervoor geopend. De oude discussie zal dan verwijderd zijn. 
We hopen dat jullie hier met veel plezier aan gaan meedoen!