Verslag van de restauratiewerkzaamheden, peildatum 23 maart 2017.

Op maandag 2 januari 2017 zijn we begonnen met het leegruimen van de kerk. In deze eerste week van het nieuwe jaar was er een flinke schare van vrijwilligers aanwezig die de handen uit de mouwen staken. Studenten in een wit overhemd, gingen in de namiddag als een mijnwerker weer naar huis. Tijdens het gehele restauratie proces is Gerrit van der Wiel de man die altijd aanwezig is en alles samen met aannemer Wout van den Broek regelt. Intussen hebben de monteurs van Meijs Installatiebedrijf de verwarming losgekoppeld, water eruit gehaald en weer terug aangesloten op een apart netwerk.

Na een week van hard werken waren alle banken met de verwarmingsbuizen, de tuin en de houten vloer verdwenen. De banken waren afgevoerd en opgeslagen in de hal van ons gemeentelid Soet-Jan Spuijbroek. Het houtwerk werd gesorteerd en wat nog bruikbaar was weer gebruikt o.a. voor het maken van een frame rond het orgel voor het inpakken met plastiek folie. Naast Gerrit, vormden Ad Molewijk, Adrie Boezer en Piet de Cloe een vaste groep van vakmensen die in het gehele restauratieproces stand-by zijn. Na het opruimen van het interieur werden de plavuizen verwijderd en schoon gebikt. Een moeizaam karwei dat grotendeels weer door de vrijwilligers, gesteund door de uitvoerder van OBM André Spuijbroek en een stagiaire, werd uitgevoerd. Deze plavuizen zijn genummerd en op pallets opgeslagen bij Verhagen Grondwerken. Dit bedrijf voert het grondwerk, de bestrating en het aansluiten op de riolering uit. Wegens de aanwezigheid van asbest buizen was asbestsanering door een erkend bedrijf noodzakelijk. Een moeizaam en duur proces omdat er eerst door een erkend bedrijf een asbestsanerinsplan moet worden opgesteld, daarna omgevingsvergunning aanvragen, opruimen door een erkend asbest verwijderaar, controle en vrijwaring door een ambtenaar. Gelukkig is erkend asbest verwijderaar Harrie Maton ons tegemoet gekomen met een fikse korting op de offerte prijs. Er waren bij 3 erkende asbest saneringsbedrijven offertes aan gevraagd.

Na het egaliseren van de ondergrond, zijn er 36 palen geboord tot 750 cm diepte door een bedrijf uit Krimpen a/d IJsel.  Deze werkzaamheden hebben ca. 9 werkdagen geduurd. Op deze palen zijn door onze vaste vrijwilligers kunststof platen gelegd waarna het ijzervlechten kon beginnen. Deze ijzervlechters en leverancier van het betonijzer hebben ondanks een flinke stijging de staalprijzen, de oorspronkelijke offerte prijs van het najaar 2016 gehandhaafd, waarvoor onze hartelijke dank. Op het spandoek dat aan de zuidzijde van de kerk hangt, vindt u bijna alle leveranciers, schildersbedrijf Hoekstra staat niet vermeld. Vervolgens wordt de betonnen vloer gegoten. Een enorme hoeveelheid beton die onder toezicht oog van Gerrit en André wordt gestort. Daarna worden de leidingen, loze buizen en kabels gelegd voor water, stroom en geluidsvoorziening. Aanvankelijk zouden we de binnenzijde van de kerk niet verven en sauzen, maar alleen het nieuwe stucwerk. Echter wegens financiële meevallers in zowel sponsoring als scherp calculeren door Wout van den Broek en zijn leveranciers, hebben we alsnog besloten om de muren geheel te laten sauzen(2x), de balken te oliën en de ramen en het plafond schoon te maken. Na offerte aanvraag bij 3 schildersbedrijven is de opdracht gegund aan Hoekstra Schildersbedrijf. Onze vaste schilder Kraal was op zijn verzoek hiervoor afgehaakt, maar schildert wel de toiletgroep e.d. In overleg met Hoekstra wordt er 4 weken een steiger geplaatst die tevens gebruikt mag worden voor het schoonmaken van de ramen. Voor het wassen van de ramen zoeken we nog vrijwilligers die geen hoogtevrees hebben. Intussen was ook besloten om de hoofdingang van de kerk geheel te laten bestraten en een invalidenopgang met terras te maken. Er komen een leuning en houders voor fietsenstalling.  Verhagen Grondwerken voert deze gehele operatie uit. Een extra antieke buitenlamp, geschonken door Marina Moons architecten, wordt geplaatst voor extra licht. Na het schilderwerk worden de plavuizen op volgorde en de granieten afdekplaten van de grafzerken in de kerk terug gelegd op de kerkvloer. Na deze werkzaamheden wordt de houten vloer gelegd, waarop de banken worden teruggeplaatst. Aan de kant van de tuin komen er 2 rijen banken minder en onder het orgel 1 rij banken minder. De banken en de tuin met preekstoel worden voor het plaatsen eerst schoongemaakt en met was behandeld. Werk voor vrijwilligers. De tuin wordt tevens behandeld tegen houtmolm. Intussen heeft OBM tevens de toiletgroep onder het orgel geplaatst. Met ondersteuning van ons gemeentelid Hubert Pruijssen worden door specialisten van Church Sound de geluidinstallatie met boxen aangesloten. De vakmensen van Meijs Installatie plaatsen het sanitair, sluiten de verwarming aan en doen het benodigde installatiewerk. Als laatste wordt het orgel uit gepakt en opnieuw door de orgelbouwer Hans van Rossum gestemd en indien nodig schoongemaakt. Al bij al een enorm karwei waarbij wij als restauratiecommissie dankbaar zijn voor de ondersteuning door vrijwilligers. Zonder hen zou de restauratie vele duizenden euro’s meer gekost hebben. Tevens zetten we een pluim op de hoed van de hoofdaannemer OBM (Wout van de Broek en zijn uitvoerder André Spuijbroek), die met de onderaannemers ons voortreffelijk ondersteunen. De architect en directievoerder Marina Moons (Moons Architecten) heeft vanaf het begin ons ondersteund met adviezen, tekeningen, papieren rompslomp en oprechte belangstelling voor dit project. Ons gemeentelid Wim van Herwijnen maakt foto’s van het gehele traject, die ook regelmatig op de beamer vóór de eredienst te zien zijn. Ook de foto’s geplaatst bij dit artikel komen van Wim. De financiële voortgang van het restauratieproces wordt bewaakt door onze administrateur en commissielid Jo Vos.

Wij hopen DV-vrijdagavond 23 juni de kerk officieel in gebruik te nemen. Al onze gemeenteleden, sponsoren en subsidieverleners, de aannemers, de plaatselijke overheid en bij de PGML aangesloten kerken zullen voor dit heuglijke feit worden uitgenodigd. De Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak uit Waspik zal op deze avond een concert geven. Daarna zal er op DV-zondagmiddag 25 juni in het kader van Waspik ontmoet…. (Een onderdeel van het nieuwe Halve Zolen Festival) “open huis” zijn met ondersteuning van de Heemkundekring Op ’t Goede Spoor. Onze organist Maarten van Kapel zal het orgel bespelen. Verdere informatie volgt nog. Hopelijk kunnen we de 1e eredienst in de kerk al op zondag 4 juni (1e Pinksterdag) houden.  Als restauratiecommissie danken wij bovenal voor de Zegen van de Heere God zonder Wiens onmisbare steun alle werk zinloos en onuitvoerbaar zou zijn. Maar er is op het moment van dit schrijven nog een lange en moeilijke weg te gaan. Dank aan alle gemeenteleden, predikant en Colleges voor de ondersteuning in woord, handeling en gebed.

De restauratiecommissie

Jan Besseling, Theo Ruitenberg, Jo Vos en Co Vos(vz)