Verslag van de restauratiewerkzaamheden, peildatum 23 maart 2017.