Vanaf 2013 is het restauratieproces van de Hervormde Kerk in Waspik in gang gezet.

Waarom nu?

Noodzaak: Regendoorslag, pleister valt plaatselijk van de muur, vloer is gevaarlijk, kerk is nauwelijks rolstoeltoegankelijk en het orgel was in slechte staat.
Eerst werd in 2013 het leiendak met eigen middelen onder handen genomen om in ieder geval droog te kunnen zitten. Wegens het ontbreken van subsidie, werd daarna in 2014/2015 met behulp van gemeenteleden, sponsoren en later een bijdrage van de provincie het monumentale De Crane orgel uit 1767 gerestaureerd.
Intussen was er een (kleine) BRIM-subsidie en een subsidie van de provincie Noord-Brabant toegekend, waardoor er in 2016 gestart kon worden met de restauratie van de buitenmuren. De restauratiecommissie had intussen vele subsidieverleners en sponsoren met succes aangeschreven zodat in januari 2017 met de restauratie van het interieur en vloeren van de kerk begonnen kon worden. De hoofdaannemer is OBM uit Oosterhout en de directievoering in handen van Moons Architecten en Ingenieursbureau uit Waalwijk.

Waarom zo’n kostbare restauratie en wat kost het?

De keuze was: nietsdoen (geen optie), een andere keuze was oplappen van de vloeren en over 20 à 30 jaar weer in de problemen zitten. Statistisch gezien zouden we moeten kiezen voor oplappen, immers er komen jaarlijks minder mensen naar de kerk en de vergrijzing slaat toe. Toch willen wij niet toegeven aan de gevolgen van de kerkleegloop en de kans dat de kerk over 10 jaar leeg staat. Wij vinden dat de kerk evenals in de middeleeuwen een dorpskerk behoort te zijn, een plek van samenkomst voor iedereen. Symbool voor het Christendom in Waspik.  Vandaar dat er gekozen is voor een duurzame oplossing. De kerk werd leeggeruimd incl. de vloeren, daarna zijn 36 palen van 750 cm zijn geboord en opgevuld met betonijzer en beton.  Op deze palen is de betonnen vloer opnieuw dubbel gewapend vrijdragend aangelegd. Op deze betonnen vloer een houten vloer met de banken. Door deze kostbare maatregelen hopen we dat er de komende eeuw geen verzakkingen meer zullen optreden. De symbolische betekenis van dorpskerk kunnen we alleen invullen als we uitgaan van multifunctioneel gebruik van de kerk, niet alleen bestemd voor de erediensten, maar ook toegankelijk voor concerten, exposities, burgerlijke huwelijken, bijzondere bijeenkomsten als congressen, recepties en rondgangen met bijzondere dagen. De kerk zal omarmt moeten worden door de Waspikse gemeenschap ongeacht religie of afkomst.

Gesprekken hebben we al gevoerd met bestuur en leden van de heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik voor ondersteuning. De bedoeling is dat er een commissie wordt samengesteld vanuit de gemeenteleden e.a. om het een en ander te organiseren. Voor het multifunctioneel gebruik zijn er aanpassingen nodig welke geld kosten zoals een toiletgroep met berging onder het orgel, verwijderen van enkele banken voor- en achteraan en aanpassing van de entree buiten met een terras en rijpad voor rolstoelen. Naast aanpassing van de geluidsinstallatie, worden er 220 V. en UHP-aansluitingen gemaakt voor toekomstige gebruik van tv-schermen en beamer.

Ondanks de ondersteuning van vele vrijwilligers bedragen de totale restauratiekosten over 3 jaar ca. € 750.000,00 waarvan door geldwerving en enorme inzet van vrijwilligers ca. € 250.000,00 uit eigen middelen bijgedragen is. Het totale restauratieproject hopen we DV deze zomer 2017 af te ronden.

S1240002                                   S1390001