Onze gemeente bestaat uit 232 doopleden, 204 belijdende leden en 86 overige leden. De gemeente kenmerkt zich door haar groot aantal jonge gezinnen en daardoor ook veel activiteiten op dit gebied. We zijn een jonge, actieve gemeente met een prachtig oud kerkgebouw, een heel bijzonder orgel en een modern verenigingsgebouw. Op deze site leest u meer over al deze onderwerpen.

  bord NH Kerk waspik 2

In de nok van de kerk bevindt zich een bord met daarop een lam dat een witte vlag met een rood kruis aan een vlaggenstok in zijn bek draagt. Dit symboliseert het Lam Gods. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als kerkzegel en logo van onze gemeente.

Doophek

 DSC 0120  

Het doophek staat rond de kansel en is gemaakt van eikenhout. Het hek is 132 centimeter hoog, 665 centimeter breed en 375 centimeter diep. Het is gemaakt door Petrus Verhoeven, gesigneerd en gedateerd in cartouche op 1771. Het hek is geornamenteerd in rococostijl, de stijl die dat tijdperk kenmerkt. De voorzijde van het hek is aan de buitenzijde in zes vakken verdeeld (de deur, het 5evak van links, inbegrepen) met elk twee panelen boven elkaar. De bovenste panelen zijn versierd met voor elk paneel een uniek rocococartouches. De onderste panelen zijn in elke hoek gedecoreerd met een C-voluut. De zes vakken zijn gescheiden door pilasters die op de bovenhelft zijn versierd met afhangende blad-, bloem- of vruchtfestoenen. De zijkanten van het hek zijn elk verdeeld in drie vakken, onderling gescheiden door drie dito pilasters. De vakken hebben elk twee panelen boven elkaar, beide versierd met rocococartouches. In de cartouche van het middelste vak aan de zuidzijde staat boven een klimmende Hollandse leeuw, met een zwaard in de rechter- en eenbundel met 7 pijlen in de linker voorpoot. Dit symboliseert het wapen van de zeven verenigde Nederlanden. In de cartouche eronder staat het jaartal 1771 en een banderol met de tekst : GEMACKT DOOR PETRUS VERHOEVEN / UDENSIS SCULPSIT. Aan de binnenkant van het hek zijn de panelen uitsluitend gedecoreerd met een C-voluut op de hoeken. De pilasters hebben het zelfde festoen. Onder de lezenaar is een kastje aangebracht met koperen deurknop en op de hoeken van het deurtje een voluutornament.(vermoedelijk werd het kastje gebruikt om er de spullen in op te bergen die nodig waren bij de lezingen). Aan de linker- en rechterzijde binnen het doophek zijn de banken voor de kerkenraad aangebracht deze zijn nog voorzien van vaste stoven (voetverwarming)

Doopvont

doopvond preekstoel NH Kerk waspik 7 doopvond nis NH Kerk waspik 22 doopvont be

Vroeger werd het doopvont gebruikt dat aan de preekstoel vastzit, zichtbaar op de foto links. Nu vindt men nog de houder, onderaan de preekstoel met daarboven een klein kinderhoofdje uit het hout gesneden. Het huidige in gebruik zijnde doopvont staat vooraan in de kerk voor hetdoophek, zie de foto van de dooptuin. Het stenen doopvont, ingemetseld in een nis achter in de kerk, is tijdens de restauratie van de kerk in 1954 gevonden. Dit doopvont vertoont grote gelijkenis met het doopvont in de kerk van Wauthier-Braine (Braine-le-Chateau) in de streek Maasland (België). In deze neoclassicistische kerk, gebouwd in 1829, ontdekte men dit merkwaardige doopvont uit de 12e-13e eeuw, een overblijfsel van de vorige kerk. Het is een romaans doopvont in blauw steen, versierd met vier arends-koppen. Hieruit blijkt dat het oude doopvont van Waspik uit de zelfde periode (12e-13e eeuw) afkomstig is.

Consistoriekamer

schouw1 NH Kerk waspik 15 schouw2 NH Kerk waspik 16 stoel 1 NH Kerk waspik 13 stoel2 NH Kerk waspik 14 knielbankje

In de consistoriekamer bevinden zich verschillende bijzondere voorwerpen:De armstoel van hout is met pluche bekleed. Gelet op het wapen betreft het hier mogelijk een burgemeestersstoel; De schouw van hout die is geschilderd met marmermotief. De schoorsteenmantel is 184 centimeter hoog en uitgevoerd in Louis XIV-stijl

De ijzeren geldkist is 34,5 centimeter hoog, 53 centimeter breed en 35,5 centimeter diep. De kist is geplaatst op een vrij hoog ijzeren tafeltje dat van een latere datum is.De geldkist zelf is uit de 16e eeuw.

Avondmaalsbekers

Avondmaal beker NH Kerk waspik 1

Beschrijving uit het boek: “ZILVER EN ZILVERSMEDEN UIT DE BARONIE VAN “BREDA”

De avondmaalsbekers zijn in 1694 in Breda gemaakt. De zilversmid heeft er de naam “Wasbeeck” ingezet, de vroegere naam van Waspik. Deze 2 bekers worden bij de avondmaalsvieringen nog steeds gebruikt. Beschrijving: Het grootste deel van de bekers is bewerkt met een matteerpons, met uitzondering van de boven- en onderrand en een ovaal. In dit ovaal is een wapenschild gegraveerd met twee pauwen en de letters ’D.S’ , als mede drie schuinkruisjes en drie wassenaars, beide malen geplaatst 2,1. Boven het schild is de tekst ‘A.B’ / KM /T’WASBEECK (= Waspik)’ aangebracht.

(meesterteken) kalf,(stadskeur) trembleersteek wapen Breda, (jaarletter W) 1694,(verblijfplaats) Nederlands Hervormde Kerk Waspik. De maker van de bekers is: Bouaert, Cornelis (verm. gelijk aan Cornelis Bouwers) uit Breda. Meester Breda (1682 of eerder),gilden functie Deken (1683)

Psalmborden

Psalmborden Psalmborden 1

Helaas zijn met alle vernieuwingen in der loop de eeuwen de meeste bordjes van de psalmborden uit 1779 verdwenen. Bij de behouden exemplaren komt het prachtige houtsnijwerk uit die periode weer terug.

Predikantenlijst

Predikanten hg Waspik

In de kerk zijn er twee lijsten, waarop alle namen staan van predikanten die in de loop der eeuwen aan de kerk verbonden waren. De lijst met predikanten vanaf 1618 (ds. Casparus Nusius) tot 1942 (ds. De Bruin, deze hangt in een nis van de zuidelijke zijbeuk (foto links). Een tweede lijsthangt in de noordelijke zijbeuk met de predikanten ds. van der Smit 1943 tot en met ds. H.J.van Kapel 2004 (foto midden). Op de foto rechts ziet U een overzicht van alle predikanten van 1618 t/m 2004.

Beeldhouwwerk

Nis beelden

Dit is een fragment, ingemetseld in een nis in de noordmuur. De hoogte is maximaal 42 centimeter en de breedte maximaal 55 centimeter. Het is gemaakt uit gele kalksteen. Er is een viertal figuren te onderscheiden met midden op de voorgrond een mand met broden. De centrale figuur (Christus?) is de zittende figuur midden achter. Links een staande figuur met in de hand een fragment (boekrol? Vissen?), daarvoor een figuur die met de rechterknie geknield op de grond zit, rechts nog een derde geknielde figuur die met een hand in de mand grijpt. Mogelijk is dit fragment een voorstelling van de wonderbare broodvermenigvuldiging, de inzameling van manna of de aanbidding door de herders. De hoofden, en ten dele ook de armen, zijn afgehakt. Het fragment is bij de restauratie in de jaren 50 te voorschijn gekomen.

Tochtportalen

Aan de uitgangen naar het kerkhof zowel aan de zuidzijde als de noordzijde van het kerkgebouw zijn twee tochtportalen te vinden met daarop aan beide kanten een schild. Deze portalen zijn van eikenhout, gemaakt door Petrus Verhoeven in 1767. Op elk schild staan twee wapens met namen van heren die toentertijd kerkmeester waren:
Van der Zelm: visser.
Van der Schaar: boer.
Ruytenberg: Scheepsbouwer.
Van de Hoek: Scheepsbouwer.

Grafzerk aan de zuidzijde van de kerk

Grafstenen Grafstenen 1

eze grafzerk ligt in een zijpad, is van Naamse steen gemaakt en is 232 centimeter lang en 114 centimeter breed. Op de grafzerk staat de volgende randtekst (lezend vanaf rechtsboven):

HIER.LEY(T)/.BEGRAVEN.IACOP.MATHISZ˚ (wapen binnen cirkel)
EERTIT.SECRETARIVS.VA.DESEN/.DORPE (wapen binnen cirkel)
EN.SERT/.INT.IAER.A˚.XV˚… (onduidelijk, wellicht XLIX)
DE.XI (wapen binnen cirkel)
NOVEMBER.BIDT.VOOR.DIE//ZEYL (wapen binnen cirkel)

De velden van de wapens zijn grotendeels weggekapt. Het wapen aan de onder- en bovenzijde van de steen is voorzien van een rechter schuinbalk, links een schild met een rad (van Heusden?) en rechts een onleesbaar schild (mogelijk ook een rad).

Aan de onder- en bovenzijde van de zerk (binnen de tekstrand) een liggend rechthoekig cartouche. Aan de onderzijde is het blanco, aan de bovenzijde is het voorzien van de volgende tekst:

HIER.LEYT.BEGRAVE.ARI
AEKE.IACOP.MATHISZ˚
HVISVROV.EN.STERF.
IT.IAER.XV˚EN.(L?II?) DE XIIen
IVLY
(onduidelijk BIDT.V R.DE.ZIEL?)

Het midden van de zerk is (binnen de randtekst) gevuld met een schild dat gedekt wordt door een naar heraldisch rechts gewende steekhelm met als helmteken een vlucht. De dekkleden worden gevormd door volute bladmotieven. Verder is er een onleesbaar wapen op de (heraldische) rechterhelft en linkerschuinbalk.
Deze grafzerk is waarschijnlijk bij de restauratie in de jaren 50 te voorschijn gekomen.

Grafzerk aan de noordzijde van de kerk

Grafstenen 2 Grafstenen 3

Deze grafzerk is eveneens van Naamse steen, hij stamt uit 1660 en bevat latere toevoegingen. De zerk is 205 centimeter lang en 88 centimeter breed.

Midden boven vinden we een verdiept rond veld (met een diameter van 44,5 centimeter) waarbinnen, in reliëf, een schild aan een gestrikt lint en een onleesbaar wapen. Daaronder staat de in gebeitelde tekst:

HIER LEYT BEGRAVEN
HUYBRECHT ADRIAENSEN
DE BRUYN IN SYN LEEVEN
SCHEPEN EN BORGEMEES-
TER VAN GROOT WASPYCK
STERFF DEN J (.?)enIULY A˚ 1660
ENDE DINGENA (.?) PEETER
OTGENS SYNE HU(ISV?)ROUW
STERFF DEN 30enOCT(OB)ER A˚
1678 ENDE MATTHYS DE
BRUYN HAREN ZOON STERFF
DEN 6en NOVEMBER A˚ 167 (5 of 9?)
ENDE AARTYE DE BRUYN ST-
ERFF DEN 27en YANUARY A˚ 1723
ENDE HAREN MAN KORNELUS
HENDRIKSEN SCHOENMAKERS
STERFF DEN 25en NOVEMBERA˚ 1739

Ook deze steen is waarschijnlijk bij de restauratie in de jaren 50 te voorschijn gekomen. De steen is in drie stukken gebroken en net als bij de steen aan de zuidzijde zijn de wapens weggekapt. De naam “De Bruyn” komt ook voor op één van de rouwborden maar het wapen vertoont geen gelijkenis.

Aankopen voor de kerk in het verre verleden:

1715 Koperen lessenaar voor de preekstoel
1736 27 koperen blakers, een dubbele blaker met snuiter
1740 Schilderijen van de Wet des Heeren, het Geloof en het Gebed des Heeren door Dominicus van der Harmen
1763 Bestek van de toren door Olefas
1763 Nieuw kruis, haan en wijzerplaten door Scheers
1767 Nieuw orgel geleverd door Matthaeus de Crane uit Cuylenburg
1773 Nieuwe klok geleverd door Alex Petit
1779 3 gesnede psalmborden met lofwerk, vergult en zwart gelakt, 350 letters geschreven en 51 plankjes door Joh. Van der Mast
1786 Maken en stellen van de zonnewijzer
1772 Nieuwe tuin om de preekstoel gemaakt door Peterus Verhoeven (Udensis sculpsit)
1877 Bouw van de consistorie
1877 Op 9 oktober worden de kaarsen vervangen door petroleumlampen
1870 Verkoop van het tegen de kerk gebouwde raadhuis aan de gemeente