Wij komen in de periode september – april elke veertien dagen op dinsdagavond bijeen voor bijbelstudie en ontmoeting. Daarnaast in een kerstviering en in een paasviering met de contactgroep. En in een afsluitende jaarvergadering met maaltijd.
De plaats van deze samenkomsten is  Kerkelijk centrum De Schakel.
Ons bestuur neemt deel aan de jaarlijkse regiobijeenkomst van vrouwenverenigingen in de Langstraat.In het najaar organiseren wij een verkoopdag in kerkelijk centrum De Schakel. Samen met een groot aantal vrijwilligers zamelen wij geld in voor kerkelijke doeleinden. Deze dag heeft naast de mooie financiële opbrengt ook een immateriële opbrengst: samen een dag gastvrij zijn naar de gemeente en ook gasten van buiten de gemeente onvangen sterkt ons in ons samenzijn.
De contributie is  2 x 17,50 per jaar dit is inclusief het abonnement op het blad de Hervormde Vrouw
Contactpersoon : Mw. A.van der Wiel-Quirijns  telefoon 0416-311444

Data samenkomsten seizoen 2020-2021
volgt  na vaststelling

Agenda vrouwenvereniging Lydia

Geen komend evenement!