PGML


PGML is het samenwerkingsverband van kerkelijke gemeenten in de midden-Langstraat die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren.
Doel is onze gemeenten te ondersteunen bij hun Evangeliegetuigenis. Onderlinge ontmoetingen en bezinningsmomenten zijn het kloppend hart van de samenwerking in diaconaat, beheer, pastoraat, jeugdwerk en vorming en toerusting. De bij PGML aangesloten kerkelijke gemeenten zijn:

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde de PGML een bezinningsdag voor de deelnemende kerkelijke gemeenten. In 2014 deden we dat met een tweedaagse conferentie rond het thema: “Wie is toch Deze?”, onze kijk op Jezus en zijn invloed op ons en ons kerkelijke leven. In 2015 deden we dat rond het thema “Ik zoek je op”, Jezus zoekt ons en roept ons op Hem te volgen. In 2016 sloten we aan bij de PKN- nota: “Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg”. Hoe kunnen we het Evangelie blijven ervaren en uitdragen in een samenleving waarin de kerk er steeds minder toe doet.

 Op woensdag 15 november werd de najaarsvergadering van de Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat gehouden bij Gereformeerde Kerk de Brug in Sprang-Capelle. Er waren 21 vertegenwoordigers van acht van de negen deelnemende gemeenten.