De contactmiddagen worden meestal gehouden op de tweede woensdag van de maand. Ze worden door de oudere gemeenteleden bezocht, maar staan open voor alle leden van de gemeente. Ook mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom.
De vast plaats van samenkomst is in het gebouw De Schakel.
De middagen beginnen om twee uur en duren tot ongeveer vier uur.
zij die gehaald en thuis gebracht willen worden kunnen contact opnemen.

We openen de middagen met Schritlezing, meditatie, samenzang en gebed. Na de pauze volgt het hoofdprogramma onder leiding van een gastspreker op het gebied van cultuur of muziek, of een spelprogramma. We sluiten onze bijeenkomsten af met een gedicht, lied en dankgebed. 

Wilt u meedoen? Neemt u dan contact op met de leiding van de contactgroep.

Data seizoen 2021/2022

2021 2022
 10 november 12 januari        
 18 december 9 februari
  23 maart
  13 april
  11 mei
  8 juni
Voor alle data geldt; zo de Here wil en wij leven

informatie over de invulling van de bijeenkomst vind u in het verstrekte programma seizoen 2021 - 2022 
Klik hier voor het programma

Agenda Contactmiddagen

Geen komend evenement!