Update 10 juni 2021

Van het jeugdwerk:

Tijdens de Coronacrisis hebben we via een aantal kleinigheidjes die aan huis zijn bezorgd  verbinding gehouden met onze kinderen van de club. We hebben daar mooie reacties op gekregen. Binnenkort krijgt elke kind weer iets leuks maar dan wel als een soort afscheidsgeschenk van de club. De leiding van het jeugdwerk heeft geen kinderen meer in de basisschoolleeftijd en na een aantal oproepen in de gemeente hebben we nu besloten om het jeugdwerk te stoppen. Een besluit wat moeilijk is om te nemen, maar we zien het ook niet als een punt achter het jeugdwerk, we willen eerder zeggen dat het een punt komma is. Voor ons is het altijd nog mogelijk om mee te denken met nieuwe initiatiefnemers of ideeën. Het project Samen Eten zullen we wanneer mogelijk als groep ook zeker weer oppakken. Afgelopen 8 juni hebben we in de Schakel samen met dominee van Kapel, Ria Vuijk en Thomas Hanckman als vertegenwoordiger van de kerkenraad herinneringen opgehaald aan vele jaren jeugdwerkleiding. Wat een bijzondere tijd en wat mooi dat we die hebben kunnen besteden aan de kinderen van onze kerk. We ontvingen allen een leuke attentie voor onze inzet, waarvoor nogmaals dank.

Ondergetekende blijft altijd bereikbaar als er mooie plannen gesmeed worden voor onze jeugd en ook de rest van de jeugdwerkleiding heeft toegezegd om best een keer te willen helpen. Dank voor het vertrouwen wat u aan ons liet zien, door uw kind mee te laten doen aan de club!

Namens alle jeugdwerkleiding, Rianne Boll

Agenda Jeugdwerk

Geen komend evenement!