Orde van Dienst 10 september   9.30 uur  
Voorganger           :
ds B, de Graaf uit Waalwijk  
Kinderoppas         : Jolanda Bosch en Lianda Knoops
Collectant              : Eva Wijnberg 
Koster                     : Lien van Kapel 
Organist                 :  Maarten van Kapel
Uitgangscollecte  : Orgelfonds

Pastoraat :
Mevr Corrie van de Broek Schotse Hooglandersstraat 68 mocht na een lange tijd van ziekenhuis opnames en revalidatie weer thuis komen . Wij wensen haar een algeheel herstel toe. Dat dit lied u mag bemoedigen.  Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,er is een God. die hoort. Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,er is een God die hoort. Ga steeds naar hem om hulp en om raad,wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, er is een God die hoort.
Verjaardagen : 
Maandag 11 september en woensdag 13 september zijn respectievelijk jarigMw. W. Vos – Martinus( Schrevelstraat 51 SC ) en dhr W. van Pas( zorgcentrum De Vossenberg in Kaatsheuvel).Wij wensen u beiden een fijne verjaardag met die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen toegewenst  in het komende levensjaar. In Bijbel lezen wij: U wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus, Hij is het die u tot het einde toe zekerheid geeft . ( 1 Kor 1 :  4- 9 )     
Open Monumentendag:
Op zatredag 9 september
zal van  10.00  tot 16.00 uur  onze pas gerestaureerde kerkte te  bezichtigen zijn. Gedurende enkele uren zal het orgel bespeeld worden en  hier zal een van de  gidsen van de Heemkunde kring u graag iets vertellen over de geschiedenis, de bouw en het interieur van het oudste gebouw van Waspik.
Vrouwenvereniging Lydia :
Na een periode van rust komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar op D. V . dinsdag 12 september om 19:30 in De Schakel . Deze winter gaan we de Bijbelstudie behandelen uit de Hervormde Vrouw met als thema: het leven van Johannes de Doper, voorloper en wegbereider . Wij beginnen met de inleiding uit de Hervormde  vrouw. van de maand mei . Beste dames van onze gemeente kom een avond kennis maken met onze vereniging !! Iedereen heel hartelijk welkom . Het Bestuur .
Orgelconcert :
Dinsdag 12 september
wordt er in onze kerk een orgel concert gegeven door de Stichting Orgelkring Waalwijk. Medewerking verlenen Tannie van Loon, orgel en een Saxofoon kwartet o.l.v. Olaf Dorst, De toegangsprijs is € 10,-, scholieren € 5,- Het concert begint om 20.15 uur.
Vakantie :
Van af  11 september begint ds. Van Kapel zijn werkzaamheden weer in de gemeente.
Contactmiddag :
Woensdag 13 september a.s. hopen we onze eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen te houden.  De middag begint om 13.45 uur (kwart voor twee) niet zoals gebruikelijk in de Schakel maar in de kerk. Via de hoofdingang (Raadhuisstraat) kunt u de kerk binnen. Na de opening zal Gerrit van der Wiel ons een rondleiding geven en het een en ander vertellen over de restauratie. Hierna gaan we naar De Schakel voor de pauze, de koffie en het gebruikelijke spel. Het programma voor het nieuwe seizoen hebt u inmiddels ontvangen. Mocht u het niet ontvangen hebben dan liggen er exemplaren op de tafel achter in de kerk.U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor deze middag.
Catechisatie :
Het catechisatie-seizoen opent op vrijdag 15 september. Onze jongeren zijn van harte welkom. We beginnen om 18.45 uur in zaal II.
Startevent :
Op 30 september 2017
om 14.30 uur zal er een startevent plaatsvinden voor de 12+ jeugd bij Zidewinde in Sprang Capelle. Ook de jongeren van onze gemeente zijn daarbij van harte uitgenodigd! Zie vermelding onder het regionieuws of kijk op onze facebookpagina jeugdwerk Waspik.
DVD kerkrestauratie :
Van de restauratie van onze kerk heeft de heer Wim van Herwijnen een DVD gemaakt. DeDVD is te bestellen via een intekenlijst die achter in de kerk op de tafel ligt. De kosten zijn € 10,- en zijn voor het restauratiefonds.
Om over na te denken:
Met welke gedachten ga je slapen en met welke woorden word je wakker ? Heb je keuze daarin?
 
Verantwoording:
Collecte van Augustus Collecte  I €  179,72,Collecte  II €  174,30. Onderh & Rest.  €    55,90, Instandh  Pr.  Pl. €   68,80,Orgel  Fonds €   64,05
Ouderling S.Quist ontving op bezoek uit dankbaarheid € 50.- voor de kerk.De opbrengst van de Regionale deurcollecte Diaconie van 27-8 is € 71,40.
Agenda :
Zaterdag 9 september  Open Monumentendag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag 10 september kindernevendienst groep I en II in De Schakel.
Dinsdag 12 september vrouwenvereniging Lydia om 19.30 uur in De Schakel
Dinsdag 12 september Orgelconcert om 20.15 uur in de kerk. 
Woensdag 13 september contactmiddag om 13.45 uur in de kerk
Vrijdag 15 september catechisatie om 18.45 uur in zaal II
Gebed:
Als het eens heel moeilijk wordt Heer
geef dan dat ik op U mag vertrouwen
en op Uw trouw en liefde kan bouwen.
Lieve God, zie in gunst op mij terneer.

Heer, blijf mij in alle dingen steeds nabij
want alleen in U is mijn tijdelijk bestaan.
Zonder U kan ik geen stap verder gaan,
blijf heel mijn aardse leven aan mijn zij.
Tenslotte:
Wij denken aan alle rouwdragenden en hen die eenzaam zijn of zorgen of verdriet hebben.Gedenkt u hen in uw gebeden. U allen Gods nabijheid toegewenst.  
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad. Wij wensen u een goede en gezegende dienst.
                                                                                                                                                                 S.J.Quist