Orde van Dienst 3 september 9.30 uur
Voorganger           :  Ds A. de Wit uit Besoyen  
Kinderoppas         :  Diana Boezer en Lianda van der Velden
Collectant              :  Eva Wijnberg
Koster                     :  Piet Wijnberg
Organiste               :  Corry Hakkert
Uitgangscollecte  :  Onderhoud en Restauratiefonds

Gebed :
Heer wij bidden U voor onze ouders, jong en oud . Dat zij inspirerende voorbeelden mogen zijn , zodat hun kinderen het leven met U zullen delen en Uw liefde zullen uitdragen.
Vakantie:
Van 13 augustus tot 11 september houdt ds. Van Kapel vakantie. Voor verzoeken om pastorale bijstand kunt u contact opnemen met ouderling S.J. Quist, tel. 312013.
Startevent :
Op 30 september 2017 om 14.30 uur zal er een startevent plaatsvinden voor de 12+ jeugd bij Zidewinde in Sprang Capelle. Ook de jongeren van onze gemeente zijn daarbij van harte uitgenodigd! Zie vermelding onder het regionieuws of kijk op onze facebookpagina jeugdwerk Waspik
Verantwoording:
De opbrengst van de Regionale Deurcollecte Diaconie van 27-8 is € 71,40.
Agenda :
Zondag 3 september kindernevendienst groep I en II in De Schakel
Catechisatie:
Het catechisatie-seizoen opent op vrijdag 15 september. Onze jongeren zijn van harte welkom in zaal II. We beginnen om 18.45 uur.
Heer ik vertrouw op U
Heer, ik vertrouw op U
U bent de bron van mijn bestaan
zonder U kan ik niet verdergaan.

Heer, ik vertrouw op U
U leidt mij van dag naar dag
altijd, zolang ik leven mag.

Heer, ik vertrouw op U
U bent mijn houvast in dit leven
en wilt mij met liefde omgeven.

Heer, ik vertrouw op U
U zorgt en laat mij nooit alleen
U kent mij en blijft om mij heen,

Heer, ik vertrouw op U
U wil ik danken voor al het goede
Heer, houd mij onder Uw hoede.
Tenslotte:
Wij denken aan alle rouwdragenden en hen die eenzaam zijn of zorgen of verdriet hebben. Ook aan diegene die een operatie moet ondergaan.
Gedenkt u hen in uw gebeden. U allen Gods nabijheid toegewenst.
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad. Wij wensen u een goede en gezegende dienst.
                                                                                                                                                                                        S.J.Quist

.