Orde van dienst 24 september 9.30 uur   
Voorganger           :  ds H.J.van Kapel     
Kinderoppas         :  Carin van den Broek en Esmee Boezer
Collectant              :  Helma Verduijn
Koster                     :  Hubert Pruijsen
Organiste               :  Mariëlle van den Broek
Uitgangscollecte  :  Plaatselijk Diakonie Jeugdwerk

Orde van dienst 17 september  9.30 uur    
Voorganger           : ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Kinderoppas         : Esther Wijnberg en Eva Wijnberg
Collectant              : Esther Wijnberg
Koster                     : Soetjan Spuijbroek
Organist                 : Corry Hakkert
Uitgangscollecte  : Instandhouding predikantsplaats

Orde van Dienst 10 september   9.30 uur  
Voorganger           :
ds B, de Graaf uit Waalwijk  
Kinderoppas         : Jolanda Bosch en Lianda Knoops
Collectant              : Eva Wijnberg 
Koster                     : Lien van Kapel 
Organist                 :  Maarten van Kapel
Uitgangscollecte  : Orgelfonds

Orde van Dienst 3 september 9.30 uur
Voorganger           :  Ds A. de Wit uit Besoyen  
Kinderoppas         :  Diana Boezer en Lianda van der Velden
Collectant              :  Eva Wijnberg
Koster                     :  Piet Wijnberg
Organiste               :  Corry Hakkert
Uitgangscollecte  :  Onderhoud en Restauratiefonds

Wij bieden 't Schakeltje online aan. U kunt editie 2 van 2017 via onderstaande link bekijken.

Wij bieden 't Schakeltje online aan. U kunt editie 1 van 2017 via onderstaande link bekijken.

Wij bieden 't Schakeltje online aan. U kunt editie 4 van 2016 via onderstaande link bekijken.

Verslag van de restauratiewerkzaamheden, peildatum 23 maart 2017.

 Nieuwsbrief mei 2008
         Carmelietenstraat 18
  5165 KA Waspik
       tel. 0416‑31.2013  

     

Lintjesregen voor leden van de hervormde gemeente Waspik.   Proost !!!

Onderscheidingen
Onze gemeenteleden Greet de Goeij (Leeuwerik 38) en Gerda en Simon Quist (Carmelietenstraat 18) ontvingen op 25 april een Koninklijke onderscheiding. Zij werden door Burgemeester  Kleijngeld namens Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mede uit erkenning voor hun vrijwilligersinzet voor onze gemeente, het rode kruis, de hartstichting, EHBO enzovoort enzovoort. Ook langs deze weg feliciteren wij hen van harte, met wie bij hen horen. Wij zijn Greet, Gerda en Simon erkentelijk voor het werk door hen verricht onder ons als ouderen en jongeren van de gemeente. Wij bidden hen Gods goede geleide toe op het verdere van de levensweg, en vreugde in het voortgaande dienstwerk in de Naam van onze Here Jezus Christus.
                
 Ook gefeliciteerd namens de redactie.
Esther, Mirjam, Henk en Wim.

Regio Bericht 
Op 3 juni a.s. hoopt dokter Ten Hove, uitgezonden door de GZB als zendingsarts, een lezing te houden in “De Schakel” te Waspik, over zijn werk in het Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe.
Belangstellenden van buiten ons dorp en speciaal medewerkers van zendingscommissies nodigen wij hierbij van harte uit om te komen luisteren naar wat dokter Ten Hove te vertellen heeft over zijn dankbare, maar ook moeilijke taak in het ziekenhuis.
U vindt De Schakel bij de kerk aan het Dorpsplein naast de pastorie. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
We beginnen met het programma om 20.00uur. Hopelijk tot dan.

De Zendingscommissie, Ned. Herv. Kerk, Waspik.

Nieuwsbrief April 2008
Carmelietenstraat 18
5165 KA Waspik
tel. 0416‑31.2013  

      

INHOUD
Thema-avonden. 

Thema-avonden Na vorig jaar met natuurvereniging Slagenland een aantal gespreksavonden rond het thema ‘Op goede gronden’ te hebben georganiseerd, organiseerde het Parochieverband en de Hervormde gemeente dit jaar met het Platform Waspik samen een tweetal thema-avonden over              ‘De vreemdeling in ons midden’.
Op 7 april werd een informatieavond over de Islam gehouden.
  
 Op de eerste avond was als Gastspreker dhr. Said Mokadim, medewerker van IHSAN (Islamitisch instituut voor maatschappelijk activeringswerk te 's-Hertogenbosch) hij ging in gesprek met de aanwezigen personen), na de koffiepauze vond er een interessante dialoog plaats tussen de aanwezige bewoners van Waspik. Het was een zeer geslaagde avond.

Op 21 april vond een gespreksavond plaats over het thema: de vreemdeling in ons midden. De avonden begon om 20.00 uur in het Oude Raadhuis. Een aantal genodigden hadden het verzoek gekregen een statement te maken waarop een dialoog kon volgen met de aanwezigen, een hiervan publiseren we in onze nieuwsbrief.
      

stelling vanuit de kerken tijdens de gespreksavond over het integratievraagstuk in het Oude Raadhuis te Waspik op 21 april 
Herinner u dat u zelf vreemdeling bent geweest
Een Bijbelwoord (naar Deuteronomium 5:15, 15: 15; 16: 12; 24: 18, 22; Exodus 22: 20; 23:9), over Israël. Het gebod aan Israël om goed te zijn voor de vreemdeling, zelfs: heb de vreemdeling lief als uzelf Leviticus 19:34; Deuteronomium 10: 19  wordt gemotiveerd in hun eigen vreemdelingschap eens in Egypte.
De Bijbeltekst is van toepassing op de volksgeschiedenis van Nederland, en ik denk ook op de Langstraatregio. Ik denk aan de tijden van vreemde overheersing: de 80-jarige oorlog met Spanje, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog. En er was de vraag: Waar horen wij nu bij? Is het Brabant, of is het Holland? Veelzeggend is de titel van het boek geschreven door Han Verschure over de geschiedenis van de Langstraat in de 80-jarige oorlog: ‘Overleven buiten de Hollandse Tuin’. Het goede leven is de mensen in deze streek denk ik maar zelden komen aanwaaien, in de volksaard zit een taaiheid [de taaiheid van leer…] die samenhangt met een geschiedenis van als onderhorige voornamelijk zelf te moeten waken over en opkomen voor het eigen belang. 
 Ik draai het om. De herinnering aan de tijden van het eigen vreemdelingschap op de eigen grond, zou wel eens de geweldige potentie kunnen herbergen, om de vreemdeling die vandaag de dag van elders is gekomen, nabij te zijn. Dat veronderstelt dat je de vraag durft stellen - dat je de vreemdeling de vraag aan jou durft laten stellen - wie je zelf bent, als mens, en wat voor jou in deze wereld, ‘leven’ is. 
Bijbels gezien typeert de vreemdelingschap het menszijn. We zijn ‘vreemdeling van huis uit’. Sedert zijn verdrijving uit het paradijs is de mens uit-landig, ‘ellendig’. Het evangelie van Jezus Christus predikt de komst van een nieuw Koninkrijk, waarin geen vervreemding meer is. In de belofte en verwachting van dat Koninkrijk staan wie de vrede zoeken en willen stichten, sterk.

Het was een zeer geslaagde avond met veel goede ideeën voor dit toch moeilijke onderwerp.