Wij komen in de periode september – april elke veertien dagen op dinsdagavond bijeen voor bijbelstudie en ontmoeting. Daarnaast in een kerstviering en in een paasviering met de contactgroep. En in een afsluitende jaarvergadering met maaltijd.
De plaats van deze samenkomsten is  Kerkelijk centrum De Schakel.
Ons bestuur neemt deel aan de jaarlijkse regiobijeenkomst van vrouwenverenigingen in de Langstraat.In het najaar organiseren wij een verkoopdag in kerkelijk centrum De Schakel. Samen met een groot aantal vrijwilligers zamelen wij geld in voor kerkelijke doeleinden. Deze dag heeft naast de mooie financiële opbrengt ook een immateriële opbrengst: samen een dag gastvrij zijn naar de gemeente en ook gasten van buiten de gemeente onvangen sterkt ons in ons samenzijn.
De contributie is  2 x 17,50 per jaar dit is inclusief het abonnement op het blad de Hervormde Vrouw
Contactpersoon : Mw. C.J. van den Broek-Nieuwenhuijzen telefoon 0416-312014

DATA SEIZOEN  2017-2018

dinsdag   13 september 2017     tijd 19.30 uur 
maandag  25 september 2017    tijd 19.30 uur bij Adje van der Wiel
dinsdag   10 oktober 2017          tijd 19.30 uur
dinsdag   24 oktober 2017          tijd 19.30 uur
zaterdag   4 november 2017      tijd 13.30uur tot 22.00 uur Bazaar
dinsdag   14 november 2017     tijd 19.30 uur
dinsdag   28 november 2017     tijd 19.30 uur
dinsdag   19 december 2017      tijd 19.30 uur
dinsdag     9 januari 2018           tijd 19.30 uur
dinsdag   23 januari 2018          tijd 19.30 uur
dinsdag     6 februari 2018         tijd 19.30 uur
dinsdag   20 februari 2018        tijd 19.30 uur
dinsdag     6 maart 2018             tijd 19.30 uur    ????
dinsdag   20 maart 2018            tijd 19.30 uur
dinsdag     3 april 2018               tijd 19.30 uur
dinsdag   17 april 2018               tijd 19.30 uur  jaarvergadering

 

 

 

 

Agenda vrouwenvereniging Lydia

25 september 2017, 19:30 uur
Vrouwenvereniging Lydia - Deze bijeenkomst is bij Adje van der Wiel

10 oktober 2017, 19:30 uur
Vrouwenvereniging Lydia

24 oktober 2017, 19:30 uur
Vrouwenvereniging Lydia