PGML


PGML is het samenwerkingsverband van kerkelijke gemeenten in de midden-Langstraat die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren.
Doel is onze gemeenten te ondersteunen bij hun Evangeliegetuigenis. Onderlinge ontmoetingen en bezinningsmomenten zijn het kloppend hart van de samenwerking in diaconaat, beheer, pastoraat, jeugdwerk en vorming en toerusting. De bij PGML aangesloten kerkelijke gemeenten zijn:

Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt de jaarlijkse ontmoetings-en bezinningsdag van de Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat (PGML) plaats, deze gaat over de toekomst van de kerk en geloof in onze regio. De nadruk ligt bij de plaats en de rol van de jeugd hierin.
Centraal in het ochtendprogramma staat een presentatie van Dr. Harmen van Wijnen over "Nieuwe perspectieven in kerkelijk jeugdwerk ...., bezinning op inhoud en vorm....".  Zijn presentatie voor de PGML en de aansluitende discussie kan ons nieuwe inspiratie geven voor ons jeugdwerk.
Na een gezamelijke buffetlunch biedt het middagprogramma vier workshops . De deelnemers kunnen hieruit twee  workshops kiezen om aan deel te nemen.  
Workshop 1 door Harmen van Wijnen : Geloven in kleine groepen, de kracht van de ondelinge verbondenheid van jongeren.
Workshop 2                                                   :  Lofzang en muziek door een kerkelijke muziekgroep
Workshop 3 door Arjan van Gent          : Missionair en diaconaal . Arjan van Gent is jeugdwerker PGML Jeugdproject.
Workshop 4                                                   : Oude Bijbel, altijd nieuw. Inspiratie vanuit de Bijbel blijft actueel.
Na een gezamelijke afsluiting van de dag is er gelegenheid om nog even door de praten onder het genot van een hapje en drankje tot ca. 18.00 uur.
Door wie:
De dag wordt georganiseerd door de Gereformeerde Kerk "De Brug" en de Hervormde-Gemeente Sprang.
Voor wie :
Deze themadag is bedoeld voor belangstellende uit de PGML-gemeenten. We denken aan kerkenraadsleden, commissieleden, jeugdleiding, maar zeker ook aan de jeugd (vanaf 14 jaar) zelf. 
Datum :  Zaterdag 7 oktober 2017 van 9.30 uur tot 18.00 uur. Deelname aan alleen middagprogramma is mogelijk.
Locatie : Kerk "De Brug"Heistraat 4 in Sprang-Capelle.
Kosten : € 15,-- per deelnemer
Aanmelden : Via de scriba van de eigen gemeente .

Algemeen. Twee maal per jaar vergaderen kerkenraad-vertegenwoordigers van de 10 deelnemende Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML). Gesproken wordt over mogelijke invulling van onderlinge samenwerking, waarbij het ook belangrijk is dat we elkaar persoonlijk steeds beter  leren kennen. Ook daarin hebben bijeenkomsten als deze een rol.