De kerkenraad belegt elk jaar twee gemeenteavonden.

Hier worden gemeenteleden geïnformeerd en geraadpleegd over de gang van zaken en belangrijke besluiten.

 

                                     

Agenda Gemeente avonden

Geen komend evenement!